Show simple item record

dc.contributor.advisorPekkala, Kaisa
dc.contributor.authorElfvengren, Patrik
dc.date.accessioned2023-03-09T06:00:09Z
dc.date.available2023-03-09T06:00:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85915
dc.description.abstractAvoimen tiedon saatavuudesta on tullut tavoiteltava arvo kaikilla aloilla. Tämä pätee myös rahoitusalaan, jossa EU on ennakoinut tämän suhteen ja asettanut rajat toiminnalle toisen maksupalveludirektiivin muodossa (PSD2). Tämä direktiivi edellyttää pankkeja avaamaan heidän API-rajapintansa kolmansien osapuolien maksupalveluiden tarjoajille, jotka voivat tämän avulla tuoda parannettuja palveluita markkinoille käyttäen pankin asiakkaiden pankkitietoja heidän luvallansa. Tämä direktiivi lisää läpinäkyvyyttä ja kilpailua pankkisektorilla. API (Application programming interface) on teknologia, jonka avulla kaksi eri ohjelmaa voi keskustella keskenään ja lähettää tietoa käyttäen yhteistä kieltä. Tämä rajapinta on direktiivissä mainittu suositeltavana teknologiana. API-rajapintojen yleisempiä tietoturvariskejä on tutkittu laajasti ja ne kuvataan myös tässä tutkielmassa. Toisen maksupalveludirektiivin myötä on myös syntynyt Open banking -käsite (OB), joka kuvaa tätä PSD2 mukaista toimintamallia universaalimpana käsitteenä. Tämä toimintamalli herättää luontaisesti huolta käyttäjien kallisarvoisten pankkitietojen turvallisuudesta, kun kolmansille osapuolille annetaan mahdollisuus käyttää asiakkaiden tilitietoja palveluiden tuottamisessa. Tässä tutkielmassa tunnistettiin kirjallisuuskatsauksen muodossa näitä mahdollisia riskejä API-rajapinnan teknisellä ja organisatorisella käyttöönottoon liittyvällä tasolla keräämällä tietoa olemassa olevasta tutkimustiedosta aiheesta. Aihetta ei ole entuudestaan tutkittu vielä riittävästi, johtuen koko ilmiön tuoreudesta. Tämä tutkielma auttaa tunnistamaan olemassa olevia riskejä OB API-rajapintojen kehittämiseen ja ylläpitoon liittyen.fi
dc.description.abstractOpen access to information has become value to be pursued in every industry. This also applies to financial industry, where EU has anticipated this by set-ting the boundaries for operating in the form of a second payment directive (PSD2). This directive requires banks to open their APIs to third-party pay-ment service providers, who can then offer enhanced products to marketplace by using the customers’ account information with their consent. This directive increases transparency and competition in the banking sector. API (Applica-tion programming interface) is a technology, that allows two programs to communicate with each other and transfer data by using a common language. This interface technology is being recommended in the directive. APIs most common information security risks has been studied broadly and they are also discussed in this study. With the concept of PSD2 there has also arisen the concept of Open banking (OB), which represents the PSD2 way of working in a much universal concept. This model naturally raises worries for the security of the valuable customers banking information, when the third parties are given the chance to use customers account information in providing services. In this study these possible risks were recognized on the technical level and on the organizational implementation related level by gathering information from already existing research data in the form of a literature review. This subject has not been yet studied enough, due to the novelty of this phenome-non. This study helps to recognize existing risks in OB API development and management.en
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.subject.otheropen banking
dc.subject.otherPSD2
dc.subject.otherAPI
dc.titleOpen banking API-rajapintojen tietoturvariskit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303092075
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoohjelmointirajapinnat
dc.subject.ysotietoturva
dc.subject.ysopankit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record