Show simple item record

dc.contributor.authorLuoma, Arto
dc.contributor.authorKoskinen, Lasse
dc.contributor.authorNyblom, Jukka
dc.date.accessioned2023-03-01T06:38:22Z
dc.date.available2023-03-01T06:38:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationLuoma, A., Koskinen, L., & Nyblom, J. (2023). Alkoholinkäytön aiheuttama liikennekuoleman riski Suomessa. <i>Yhteiskuntapolitiikka</i>, <i>88</i>(1), 53-61. <a href="https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021627530" target="_blank">https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021627530</a>
dc.identifier.otherCONVID_177057550
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85707
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa analysoidaan juopumuksen asteen vaikutusta kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden riskiin moderneilla tilastollisilla menetelmillä. Tutkimuksen pääaineistona ovat vuosina 2005–2014 Suomessa tapahtuneet kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvo-onnettomuudet, joissa oli mukana henkilöauto aiheuttajana tai muuna osallisena. Pääaineistoa täydennetään ratsiatutkimuksista julkaistuilla tilastoilla. Keskeisiä käytettyjä mittareita ovat riskisuhde sekä vakioitu riskisuhde, josta on poistettu sekoittavien muuttujien vaikutusta. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, miten pieni veren alkoholipitoisuus alkaa lisätä liikenneonnettomuuden riskiä, ja toisena tavoitteena on arvioida eri alkoholipitoisuuksien aiheuttaman riskin suuruusluokkaa. Tutkimuksessa havaitaan, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneet näyttävät jakautuvan kahteen ryhmään. Suurin osa (yli 80 %) pyrkii pitämään alkoholin nauttimisen sallitun rajoissa, niin ettei rattijuopumuksen raja ylity. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien aineistossa ylivoimaisesti suurin osuus on törkeitä rattijuoppoja, mutta on todennäköistä, että jo vähäinen veren alkoholipitoisuus (alle 0,2 ‰) lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä. Onnettomuuden aiheuttamiseen perustuvat riskisuhteet ovat suurempia kuin osallisuuteen perustuvat. Riski olla aiheuttajana kuolemaan johtavassa liikenneonnettomuudessa on noin kymmenkertainen verrattuna raittiiseen, jos veren alkoholipitoisuus on 0,4 promillea. Riskisuhde kasvaa noin satakertaiseksi, jos veren alkoholipitoisuus on 1 promille.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
dc.relation.ispartofseriesYhteiskuntapolitiikka
dc.relation.urihttps://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023021627530
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.titleAlkoholinkäytön aiheuttama liikennekuoleman riski Suomessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202303011967
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.oppiaineTilastotiedefi
dc.contributor.oppiaineStatisticsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalItem
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_0640
dc.description.reviewstatusnonPeerReviewed
dc.format.pagerange53-61
dc.relation.issn1455-6901
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume88
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Yhteiskuntapolitiikka
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoliikenneonnettomuudet
dc.subject.ysoliikennejuopumus
dc.subject.ysoliikennekuolemat
dc.subject.ysoalkoholinkäyttö
dc.subject.ysoliikenneturvallisuus
dc.subject.ysoalkoholi (päihteet)
dc.subject.ysoriskit
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2594
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4683
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2917
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8393
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p517
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13929
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11099
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.type.okmB1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0