Show simple item record

dc.contributor.advisorPiippo, Sisko
dc.contributor.authorHietaniemi, Iida
dc.date.accessioned2023-02-16T09:38:35Z
dc.date.available2023-02-16T09:38:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/85498
dc.description.abstractTämän tutkielman keskeinen tehtävä on selvittää, millaisia mahdollisuuksia sosiaalityössä on naisvankien kuntouttamiseksi. Tutkimuskysymykseni on: kuinka naisvankeja kuntoutetaan sosiaalityön keinoin ja minkälaisia sosiaalityön interventioita on olemassa vankilassa olevien naisten rikoksettoman elämäntavan tukemiseksi. Samalla tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä naisvankien traumahistoriasta ja väkivallan kokemuksista. Tutkielma on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmää mukaillen ja tutkielmassa tarkastelun kohteena on aiemmin tehty tutkimus aiheesta. Aineistoon on valikoitunut 21 tutkimusartikkelia ja yksi sosiaalityön väitöskirjatutkimus. Aineisto koostuu pääasiassa Yhdysvalloissa tehdystä tutkimuksesta. Käsitteellisenä viitekehyksenä kandidaatintutkielmassani toimii naiserityisen vankeuden ja naisten tekemän rikollisuuden kuvaaminen sekä rikoksista irtautumisen prosessin eli desistanssin tarkasteleminen. Läpileikkaavana teemana tutkimuksessa on naiserityisyyden huomioiminen, minkä vuoksi tutkimuksen orientaatio on itsessään feministinen. Naisvangit ovat marginaalisessa asemassa sekä yhteiskunnassa, että vankilassa. Sosiaalityössä keskeistä on eri tavoin marginaalisiin elämäntilanteisiin ajautuneiden ihmisten tukeminen ja syrjäytyneiden ihmisten liittäminen osaksi yhteiskuntaa. Sosiaalityötä tarvitaan naisvankien kanssa tehtävän työskentelyn tueksi. Kirjallisuuden perusteella näyttää siltä, että sosiaalityössä on monia mahdollisuuksia naisvankien kuntouttamiseksi. Naisvankien kanssa tehtävässä sosiaalityössä korostuu vankien oikeuksien puolustaminen, narratiiviset menetelmät, voimavaralähtöisyys, traumatietoinen työote sekä naisvankien sosiaalisten suhteiden ja vanhemmuuden tukeminen. Sekä sosiaaliset suhteet että narratiivisen ja voimavaralähtöisen työotteen mahdollistama identiteettityöskentely ovat yhteydessä rikoksista irtautumisen prosessiin. Sosiaalityön osaamista hyödyntävillä interventioilla on tutkimuksen mukaan positiivisia vaikutuksia naisvankien mielenterveyteen, traumaoireisiin ja itsetuntoon. Naisvankien kuntoutusmuotoja sosiaalityön kontekstissa on kuitenkin tarpeen tutkia lisää. Erilaisten ohjelmien vaikuttavuudesta ja niiden soveltamisesta on tietoa rajallisesti etenkin Suomessa.fi
dc.format.extent41
dc.language.isofi
dc.subject.othersukupuolisensitiivisyys
dc.titleVankilassa olevat naiset : kuntoutus ja interventiot sosiaalityössä rikoskierteen katkaisemiseksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202302161770
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysovangit
dc.subject.ysorikollisuus
dc.subject.ysorikoksentekijät
dc.subject.ysokuntoutus
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record