Recent Submissions

 • Monilukutaito on ajattelua, ymmärtämistä ja maailman hahmottamista 

  Mursula, Teija; Tiermas, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
 • ”Monikirjoitustaidot” – tiedonalakohtaisten kirjoitustaitojen monet mahdollisuudet 

  Pentikäinen, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Ovatko kirjoitustaidot jääneet lukutaitoja ja monilukutaitoa koskevan keskustelun varjoon? Artikkelissa pohditaan, kuinka kirjoitustaitoja voi vahvistaa eri oppiaineiden osana, ja kannustetaan integroivaan ja sosiaalisia ...
 • Visuaaliset tekstilajit osana monilukutaitoa 

  Satokangas, Henri (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Yksi monilukutaidon osa-alue muodostuu taidoista tulkita ja tuottaa visuaalisia ilmaisukanavia hyödyntäviä tekstikokonaisuuksia. Kuvilla on monenlaisia tiedonaloilla erikoistuneita tehtäviä, ja näitä tehtäviä täyttämään ...
 • Ympäristöopin ja historian yhteiskirjoittaminen alakoulussa 

  Salo, Anne-Elina; Routarinne, Sara; Juvonen, Riitta; Kaasinen, Arja; (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Suomalaisessa tulkinnassa monilukutaidosta lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen kuuluu kaikille oppiaineille ja siihen kuuluu myös tiedonalan kielen omaksuminen (esim. Harmanen, 2016). Näemme, että joustavuus moninaisissa ...
 • Tiedonalojen tekstitaidot käsityöprosessin dokumentoinnissa : työkuvauksen tekstilajin mallinnusta 

  Törmälä, Virva; Kulju, Pirjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Eri tiedonaloilla on omat lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen konventionsa, jotka näyttäytyvät esimerkiksi tekstuaalisina ja sanastollisina piirteinä. Artikkelissa kuvataan, kuinka käsityön tiedonalan kieli ja esitystavat ...
 • Miksi ja miten energiatiedon lukutaitoa kouluihin? 

  Keränen, Teija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Energiatiedon lukutaito on kansalaistaito, jonka merkitys on korostunut sodan ja energiakriisin myötä. Energiaan liittyvät asiat ovat keskeisiä yhteiskunnan toiminnassa ja toisaalta energiantuotanto liittyy mm. ilmaston ...
 • Tiedonalakohtaiset tekstitaidot rakentuvat vuorovaikutuksessa 

  Tiermas, Anne (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Tiedonalan kieli eli oppiainekohtainen kielenkäyttö mainitaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa (Opetushallitus 2014), mutta käytännönläheisiä esityksiä eri tiedonalojen kielten piirteistä on vasta vähän. Tarkastelen ...
 • Sarjakuva – monilukutaidon pedagogiikan aarreaitta 

  Sääskilahti, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Sarjakuvaa tarkastellaan artikkelissa monilukutaidon opettamisen aarreaittana. Se on ilmaisumuoto, joka tarjoaa lapsille ja nuorille elämyksellisiä lukukokemuksia sekä motivoivia mahdollisuuksia kehittää monimuotoisten ...
 • Luku- ja kirjoitustaidon opettamisen täydennyskoulutus ja prosessimallit työn tukena 

  Mursula, Teija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Kun opettaja osallistuu luku- ja kirjoitustaidon täydennyskoulutukseen, hänellä on usein mielessään huoli oppilaiden tai opiskelijoiden lukutaidon heikentymisestä. Pystyykö perusopetus enää turvaamaan riittävää luku- ja ...
 • Monilukutaidon opetus on sisältöjen integrointia ja uudenlaista pedagogiikkaa 

  Kallionpää, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Monilukutaitoa kuvataan sateenvarjokäsitteeksi, joka sisältää kaikki nykymaailmassa tarvittavat lukutaidot. Useat opettajat kokevat, että monilukutaito tarkoittaa perustaidoista erillistä media- ja digitaalisuuskasvatusta, ...
 • Teematarinat – yhteisöllisen kirjoittamisen opiskelumenetelmä 

  Jutila, Ulla Maija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Skotlannista alkunsa saanut storyline on hauska, motivoiva ja luova työskentelytapa. Tutustuin menetelmään Oulun yliopiston järjestämässä Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon -täydennyskoulutuksessa. Kuvaan tässä ...
 • Kirjallisuuslähtöinen sanataide innostaa lukemaan, keksimään ja kirjoittamaan 

  Anttonen, Anna; Inkala, Kati (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2023)
  Lasten ja nuorten lukumotivaation ja lukemisen taitojen heikkeneminen ovat yksi vuosikymmenemme kriiseistä. Monipuolisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen merkitystä ei voida kiistää: lukeminen ja kirjoittaminen avaavat ...