Recent Submissions

 • Joustavasti kohti eriytyvää varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta 

  Ukkonen-Mikkola, Tuulikki (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Asiantuntijuus muuttuu varhaiskasvatuksessa. Yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset luovat haasteita kasvatustyölle ja edellyttävät henkilöstöltä uudenlaista asiantuntijuutta. Varhaiskasvatus pyrkii ...
 • Kysy miksi, jos haluat lisätä digitaalista turvallisuuttasi 

  Valkonen, Leena (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Lehtori Panu Moilanen vastaa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmasta informaatioteknologian tiedekunnassa. Häntä kiinnostaa teknologia osana yhteiskuntia ja ihmisten arkea, ja hän haluaisi lisätä ...
 • Tarinoita opettajana ja tutkijana kasvamisesta 

  Martin, Anne (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Tutkin vuosi sitten valmistuneessa väitöskirjassani opettajien kokemuksia ja kertomuksia luovan kirjoittamisen yhteisöihin osallistumisesta. Erityisesti olin kiinnostunut siitä, miten luova kirjoittaminen oli yhteydessä ...
 • Voiko ihminen oppia viisautta? 

  Heikkinen, Hannu L. T. (Jyväskylän yliopisto, 2022)