Collections in this community

Recent Submissions

 • Oppilaiden itsesäätelyä tukemassa 

  Paananen, Mika (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Lasten itsesäätelyn ongelmat tulkitaan usein yksittäisen lapsen piirteiksi tai sisäisiksi ongelmiksi, joihin vaikuttaminen koetaan vaikeaksi. Kouluissa itsesäätelyn ongelmat näkyvät tyypillisesti vaikeuksina tehtävien ...
 • Tunteiden taikaa ja onnistunutta osallisuutta varhaiskasvatuksessa 

  Sevón, Eija; Koivula, Merja (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Harmittaako? Missä ilo tuntuu? Mitä tehdä, jos pelottaa? Miten ristiriidat ratkotaan kavereiden kanssa? Entä miten voidaan tunnistaa lasten tunnetiloja varhaiskasvatuksen lapsiryhmän hektisessä arjessa? Näiden kysymysten ...
 • Mistä syntyy kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten työn merkityksellisyys? 

  Konsti, Sanna; Rantanen, Johanna (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Työn merkityksellisyys on yksilön voimavara ja auttaa vastaamaan työelämän kuormittavuuden ja kiivastahtisuuden haasteisiin. Myös opettajat alan eri sektoreilla kokevat työn merkityksellisyyden voimavarana, joka edistää ...
 • Joustavasti kohti eriytyvää varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta 

  Ukkonen-Mikkola, Tuulikki (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Asiantuntijuus muuttuu varhaiskasvatuksessa. Yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja kulttuuriset muutokset luovat haasteita kasvatustyölle ja edellyttävät henkilöstöltä uudenlaista asiantuntijuutta. Varhaiskasvatus pyrkii ...
 • Kysy miksi, jos haluat lisätä digitaalista turvallisuuttasi 

  Valkonen, Leena (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Lehtori Panu Moilanen vastaa Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmasta informaatioteknologian tiedekunnassa. Häntä kiinnostaa teknologia osana yhteiskuntia ja ihmisten arkea, ja hän haluaisi lisätä ...
 • Tarinoita opettajana ja tutkijana kasvamisesta 

  Martin, Anne (Jyväskylän yliopisto, 2022)
  Tutkin vuosi sitten valmistuneessa väitöskirjassani opettajien kokemuksia ja kertomuksia luovan kirjoittamisen yhteisöihin osallistumisesta. Erityisesti olin kiinnostunut siitä, miten luova kirjoittaminen oli yhteydessä ...
 • Voiko ihminen oppia viisautta? 

  Heikkinen, Hannu L. T. (Jyväskylän yliopisto, 2022)