Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko
dc.contributor.authorHeikkinen, Tanja
dc.date.accessioned2022-12-15T06:52:32Z
dc.date.available2022-12-15T06:52:32Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84388
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten lukio-opiskelijat kokevat suullisen kielitaitonsa kehittyneen eTandem-kurssin aikana, mitä kommunikaatiostrategioita he käyttävät kurssilla kohdatessaan haasteita kielenkäytössä ja millaiseksi he kokevat suullisen kielitaidon opetuksen tandemopetuksessa verrattuna perinteiseen kieltenopetukseen. Pyrkimyksenäni oli siis saada yleiskuva siitä, millaisia kokemuksia tutkimukseen osallistuneilla haastateltavilla on ruotsin suullisen kielitaidon kehityksestä eTandem-kurssin aikana. Tutkimusaineisto koostui yhdestä parihaastattelusta, johon osallistui kaksi samaan tandemopetukseen osallistunutta suomalaista lukio-opiskelijaa. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat saivat jakaa kokemuksiaan omin sanoin ennalta määriteltyjen teemojen ja haastattelukysymyksien pohjalta. Haastattelu kesti noin puoli tuntia ja sen analysointiin käytettiin laadullista sisältöanalyysiä. Tulokset osoittavat, että haastateltavat kokevat suullisen kielitaidon opetuksen tavallisilla ruotsin tunneilla vähäiseksi, kun taas eTandemissa he kokivat päässeensä käyttämään kohdekieltä enemmän ja luonnollisemmin. Kurssin aikana yksi haastateltavista kertoi lisäksi oppineensa muun muassa kielioppia, uutta sanastoa ja ääntämistä, kun taas toinen koki oppineensa ylläpitämään keskustelua ruotsin kielellä. Molemmat haastateltavat kokivat suullisen kielitaitonsa kehittyneen kurssin myötä. Kohdatessaan haasteita kielenkäytössä, kertoivat haastateltavat käyttäneensä apunaan netin sanakirjoja, koodinvaihtoa omaan äidinkieleen, kuvailua sekä avun pyytämistä tandemparilta. Kaiken kaikkiaan molemmat haastateltavat olivat tyytyväisiä kurssiin ja kokivat sen hyödylliseksi, joskin tekniset ongelmat hankaloittivat ajoittain työskentelyä. Haastavaksi tutkimusta tehdessä osoittautui erityisesti haastateltavien vähäinen määrä, jonka vuoksi ilmiöstä saatiin suppea kuva. Tarkoituksena oli kuitenkin ainoastaan tarkastella syvemmin lukio-opiskelijoiden kokemuksia eTandemista eikä saada yleistettäviä tutkimustuloksiafi
dc.format.extent38
dc.language.isosv
dc.subject.othereTandem
dc.subject.otherautentisk svenskundervisning
dc.subject.othersociokulturell språkinlärning
dc.subject.otherkommunikativ språkinlärning
dc.titleGymnasiestuderandes upplevelser av utveckling av muntlig språkfärdighet i svenska under eTandem-kurs
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212155644
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoviestintästrategiat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record