Show simple item record

dc.contributor.authorKuusirati, Hanna
dc.date.accessioned2022-12-13T07:40:04Z
dc.date.available2022-12-13T07:40:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/84316
dc.description.abstractTämä maisterintutkielma keskittyi siihen, mitä englannin kielen ääntämisen opettamiseen liittyen olisi tärkeää opettaa, ja miten. Taustateoriaan perehtyessä kävi ilmi, että prosodian opettamiseen liittyviä materiaaleja ei esiinny Suomessa käytettävissä oppikirjoissa juurikaan ja yksittäisten äänteiden opettaminen on materiaaleissa suuremmassa roolissa. Tämä on kuitenkin ristiriidassa joidenkin tutkimusten päätelmien kanssa, sillä esimerkiksi Tergueff (2013b) ja Celce-Murcia, Brinton ja Goodwin (1996) toteavat, että prosodisilla piirteillä on mahdollisesti suurempi vaikutus puheen ymmärrettävyyteen, kuin yksittäisillä äänteillä ja niiden mahdollisella väärin ääntämisellä. Näin ollen tämän maisterintutkielman tavoitteena oli luoda materiaalipaketti, joka pyrkii tarjoamaan opettajille ideoita ja tehtäviä prosodisten piirteiden opettamiseen kolmannen luokan englannin kielen oppijoille, sillä prosodisten piirteiden opettaminen tulisi aloittaa jo aloittelevien, mahdollisesti nuorten oppilaiden kanssa. Tämän tutkielman rajatun laajuuden takia tarkemmiksi aiheiksi valikoituivat sana- ja lausepaino, sekä puherytmi. Näiden prosodisten piirteiden opettamiseen keskittyviä tehtäviä ei tämän tutkielman taustakirjallisuuden (esimerkiksi Tergujeff 2013b) mukaan löydy suomalaisista englannin oppikirjoista lähes ollenkaan, mutta niillä on keskeinen rooli ymmärrettävän puheen tuottamisessa, sekä muiden puheen ymmärtämisessä. Sen lisäksi Suomessa tapahtuvaa opetusta peruskouluissa ohjaavassa dokumentissa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 nämä piirteet on mainittu osana englannin kielen opetuksen tavoitteita. Esimerkiksi Tergujeff (2010) on todennut, että Suomessa oppikirjoilla on keskeinen asema opetuksessa ja sen sisällöissä, joten tässä on selkeä ristiriita teorian ja käytännön välillä. Näistä syistä tämä materiaalipaketti pyrkii tarjoamaan tehtäväideoita prosodisten piirteiden opettamiseen suomalaisissa peruskouluissa. Materiaalipaketin tehtävät etenevät kontrolloidusta yhden piirteen opettamisesta vapaampaan tuottamiseen ikä- ja taitotasoluokka huomioon ottaen. Jokainen tehtävä sisältää myös esimerkiksi orientoitumista aiheeseen sekä ideoita aiheen soveltavampaan jatkoharjoitteluun.fi
dc.format.extent103
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.titleIntroducing stress and rhythm : a material package for teaching English word stress, sentence stress, and speech rhythm to Finnish comprehensive school pupils
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202212135573
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysoprosodiikka
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysopronunciation
dc.subject.ysoprosody
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record