Show simple item record

CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (individual interview data of parents)

dc.contributor.authorBöök, Marja
dc.contributor.authorKokkinen, Katja
dc.contributor.authorKekkonen, Marjatta
dc.contributor.authorMalinen, Kaisa
dc.contributor.authorKuusiaho, Inka-Liisa
dc.contributor.authorRanta, Minna
dc.contributor.authorRönkä, Anna
dc.contributor.otherMalinen, Hanna
dc.contributor.otherKosonen, Vilma
dc.coverage.temporal2020-04-01 - 2022-05-31
dc.date.accessioned2022-09-16T09:30:50Z
dc.date.available2022-09-16T09:30:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationRönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Ranta, Minna; Böök, Marja; Kekkonen, Marjatta; Kokkinen, Katja; Kuusiaho, Inka-Liisa (2023). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (individual interview data of parents). V. 1.8.2022. Tietoarkisto. 10.17011/jyx/dataset/83270
dc.identifier.otherjyu-resd.144243917
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83270
dc.description.abstractCopaGloba-hankkeessa tutkittiin vanhempien välisen yhteistyön eli yhteisvanhemmuuden kehittymistä ja päivittäisiä muutoksia ja selvitettiin, millä tavalla perhe- ja työpolitiikka, perhepalvelut sekä vallitsevat kulttuuriset odotukset heijastuvat yhteisvanhemmuuden kehittymiseen. Tutkimuksessa yhteisvanhemmuutta tarkasteltiin perheen, lähiyhteisön ja laajemman kulttuurin näkökulmista. Tutkimuksessa kerättiin vanhempien yksilöhaastatteluaineisto (myöhäisraskaus N=92; ja lapsi 1,5v N=91). Aineistonkeruu alkoi 1.4.2020 ja päättyi 31.5.2022. Vanhempien yksilöhaastatteluaineiston lisäksi tutkimuksessa kerättiin a) vanhempien mobiilipäiväkirja-aineisto, b) vanhempien kyselyaineisto, c) vanhempien ryhmähaastatteluaineisto pelillisessä verkkovalmennuksessa sekä d) perhepalvelujen ammattilaisten ryhmähaastatteluaineisto. Lisäksi toteutettiin vanhempien yksilöhaastattelut Japanissa ja Portugalissa, mutta tämä tutkimusaineisto sisältää vain Suomessa kerätyn aineiston. Suomen Akatemian rahoittama pitkittäistutkimus toteutettiin vuosien 2019–2023 aikana. Tutkimuksen toteuttivat Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhteistyössä THL:n ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.fi
dc.description.abstractThe CopaGloba project examined the development of coparenthood during the transition to parenthood among new parents and how coparenthood was shaped by family and labour market policies, family services and prevailing cultural expectations. Coparenting was studied from the perspectives of family, community and culture/wider society. The individual interview data of parents (late pregnancy N=92; and child 1,5 years N=91) were gathered in the study. The data collection started on the April 1, 2020 and finished May 31, 2022. In addition to individual interviews of parents, the following data sets were collected: a) mobile diary data of parents, b) survey data of parents, c) focus group interview data of parents in online game-based parental group, and d) focus group interview data of professionals in family centers. The individual interviews with parents from Japan and Portugal were also conducted but this research data set includes only the Finnish data. The longitudinal study funded by the Academy of Finland was carried out during 2019–2023. The study was conducted by the consortium of the University of Jyväskylä and JAMK University of Applied Sciences in close collaboration with the National Institute for Health and Welfare (THL) and international collaborators.en
dc.language.isofin
dc.publisherTietoarkistoen
dc.relation.ispartofRönkä, Anna; Malinen, Kaisa; Böök, Marja; Kekkonen, Marjatta; Kokkinen, Katja; Kuusiaho, Inka-Liisa; Lindroos, Emmi; Moilanen, Johanna; Moilanen Sanna; Ranta, Minna; Räikkönen, Eija; Tammelin, Mia (2023). CopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood. V. 1.8.2022. Tietoarkisto.
dc.rightsIn Copyrighten
dc.titleCopaGloba – Yhteisvanhemmuuteen oppimassa: pitkittäistutkimusaineisto yhteisvanhemmuuden rakentumisesta vanhemmuuteen siirtymävaiheessa (vanhempien yksilöhaastatteluaineisto)fi
dc.titleCopaGloba – Learning to coparent: A longitudinal data on construction of coparenting in transition to parenthood (individual interview data of parents)en
dc.typedataset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209164614
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.type.urihttp://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1
dc.identifier.doi10.17011/jyx/dataset/83270
dc.rights.copyrightKuusiaho, Inka-Liisa, Ranta, Minna, Rönkä, Anna, Böök, Marja, Jyväskylä University of Applied Sciences and University of Jyväskylä
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.relation.grantnumber323492
dc.subject.ysoperhevalmennusfi
dc.subject.ysosiirtymävaihefi
dc.subject.ysotransitional phaseen
dc.subject.ysohaastattelutfi
dc.subject.ysointerviewsen
dc.subject.ysoperhepolitiikkafi
dc.subject.ysofamily policyen
dc.subject.ysopandemiatfi
dc.subject.ysopandemicsen
dc.subject.ysofamily guidanceen
dc.subject.ysokasvatusfi
dc.subject.ysoupbringingen
dc.subject.ysoperheetfi
dc.subject.ysofamiliesen
dc.subject.ysoodotuksetfi
dc.subject.ysoexpectationsen
dc.subject.ysoraskausfi
dc.subject.ysopregnancyen
dc.subject.ysoesikoisetfi
dc.subject.ysofirstbornsen
dc.subject.ysoperheellistyminenfi
dc.subject.ysofamily formationen
dc.subject.ysoresilienssifi
dc.subject.ysoresilienceen
dc.subject.ysovertaistukifi
dc.subject.ysopeer supporten
dc.subject.ysotyöpolitiikkafi
dc.subject.ysolabour policyen
dc.subject.ysooppiminenfi
dc.subject.ysolearningen
dc.subject.ysohyvinvointifi
dc.subject.ysowell-beingen
dc.subject.ysoeverydayen
dc.subject.ysoarkifi
dc.subject.ysoparenthooden
dc.subject.ysovanhemmuusfi
dc.subject.ysovanhemmatfi
dc.subject.ysoparentsen
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4074
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p25253
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3312
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10121
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8013
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17032
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21130
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p476
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2945
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4363
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1947
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p820
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8749
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23200
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23530
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22039
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p17111
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p12878
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2670
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsRestricted use due to personal information protection. You can still contact author to ask for a copy of the material.
dc.relation.funderSuomen Akatemia
dc.relation.funderAcademy of Finland
jyx.fundingprogramAcademy Project, AoF
jyx.fundingprogramAkatemiahanke, SA
datacite.isSupplementTo.doi10.1080/13229400.2021.2023609
datacite.isSupplementTo.urlhttps://www.mustread.fi/artikkelit/yhteisvanhemmuus-on-tarkeaa-jo-perheen-perustamisen-alusta-lahtien-sen-tukeminen-hyodyttaisi-myos-perhevapaauudistuksen-tavoitteiden-saavuttamista/
datacite.isSupplementTo.urlhttps://peda.net/id/58ae8856014
datacite.isSupplementToRönkä, A., & Malinen, K. (2022, 6.8.2022). Tasa-arvoinen vanhemmuus vaatii vanhempien välistä yhteistyötä. <i>Helsingin Sanomat</i>, .
datacite.isSupplementToRanta, M., Böök, M. L., Paloniemi, S., & Rönkä, A. (2022). “Equally, but in our own way” : First-time parents’ prenatal expectations of coparenting. <i>Journal of Family Studies</i>, <i>Early online</i>. <a href="https://doi.org/10.1080/13229400.2021.2023609" target="_blank">https://doi.org/10.1080/13229400.2021.2023609</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79454">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79454</a>
datacite.isSupplementToKuusiaho, I.-L., Böök, M. L., & Rönkä, A. (2021). Enemmän huolta, vähemmän tukea : yhteisvanhemmuuden ensi askeleet esikoistaan odottavilla vanhemmilla korona-aikana. <i>Tutkiva hoitotyö</i>, <i>19</i>(2), 20-28. <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77692">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77692</a>
datacite.isSupplementToRönkä, A., & Kekkonen, M. Yhteentörmäyksistä yhteistyöhön : vauvan tulo käynnistää kasvun yhteisvanhemmuuteen. <i>Ruusupuiston kärkiuutiset</i>, (3). <a href="https://peda.net/id/58ae8856014" target="_blank">https://peda.net/id/58ae8856014</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72123">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72123</a>
datacite.isSupplementToRönkä, A., & Malinen, K. (2021, 15.10.2021). Yhteisvanhemmuus ei ole sama kuin tasan jaetut kotityöt : olennaista on, että työnjako on molempien mielestä reilu. <i>MustRead</i>. <a href="https://www.mustread.fi/artikkelit/yhteisvanhemmuus-on-tarkeaa-jo-perheen-perustamisen-alusta-lahtien-sen-tukeminen-hyodyttaisi-myos-perhevapaauudistuksen-tavoitteiden-saavuttamista/" target="_blank">https://www.mustread.fi/artikkelit/yhteisvanhemmuus-on-tarkeaa-jo-perheen-perustamisen-alusta-lahtien-sen-tukeminen-hyodyttaisi-myos-perhevapaauudistuksen-tavoitteiden-saavuttamista/</a> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80719">https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80719</a>


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright