Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.authorHuvila, Olli
dc.contributor.authorVäyrynen, Joel
dc.date.accessioned2022-09-13T05:46:10Z
dc.date.available2022-09-13T05:46:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/83221
dc.description.abstractTutkimme luokanopettajien kokemuksia, näkemyksiä sekä heidän kuvailemiaan toimintatapoja opetuksen yksilöllistämisen ja arvioinnin suhteesta. Yksilöllisen opetuksen ja arvioinnin suhde valikoitui tutkimuksen kohteeksi, koska opetuksen yksilöllisyyteen pyrkimisestä huolimatta, pitää arviointia kuitenkin tehdä kaikille yhteisin kriteerein. Tähän ristiriitaan perehtyminen on tärkeää oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Tutkimus toteutettiin laadullisena fenomenologis-hermeneuttisena tutkimuksena, jota varten haastateltiin kahdeksaa luokanopettajaa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, ja ne toteutettiin alkuvuonna 2022 etäyhteyksin Zoom -ohjelmalla. Tutkimustulosten mukaan luokanopettajat pyrkivät arvioinnin avulla lisäämään oppilaiden motivaatiota sekä ohjaamaan yksilöiden oppimista kohti yhteisiä tavoitteita. Opettajilla oli runsaasti kokemuksia yksilöllisen opetuksen ja yhteisten arviointikriteerien suhteen haastavuudesta arvioinnin validiteetin ja reliabiliteetin sekä oppimisen edistämisen kannalta. Opettajien mukaan yksilöllisen opetuksen ja yhteisten arviointikriteerien yhdistämistä tehtiin erityisesti summatiivisen arvioinnin yhteydessä. Tämän lisäksi opettajat kertoivat käyttävänsä myös formatiivisia sekä diagnostisia toimintatapoja, mutta heidän mukaansa arvioinnin tehtävien sekoittuminen keskenään oli tavallista. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että opettajat pyrkivät edistämään yksilöiden oppimista arvioinnin keinoin, mutta opettajien toimintatavat vaihtelevat paljon. Oppilaille asetetaan keskenään erilaisia yksilöllistettyjä tavoitteita, mikä voi johtaa oppilaiden epätasa-arvoiseen ja epäyhdenmukaiseen kohteluun oppimisen arvioinnissa.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheryksilöllinen opetus
dc.subject.otheroppimisen edistyminen
dc.subject.otherarvioinnin eriyttäminen
dc.subject.otheroikeudenmukainen arviointi
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia oppimisen arvioinnin ja opetuksen yksilöllistämisen suhteesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202209134567
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoyksilöllistäminen
dc.subject.ysoarviointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record