Show simple item record

dc.contributor.advisorHiltunen, Leena
dc.contributor.authorLeinonen, Henri
dc.date.accessioned2022-06-28T10:56:15Z
dc.date.available2022-06-28T10:56:15Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/82063
dc.description.abstractMukamas Learning Design järjestää organisaatioille fasilitointikoulutuksia, joiden vaikuttavuutta ei ole aiemmin tutkittu kovinkaan laajasti. Tässä tutkimuksessa selvitetään monimenetelmäisen pitkittäistutkimuksen avulla fasilitointikoulutusten vaikuttavuutta ja sitä, millaiset siirtovaikutukseen liittyvät tekijät mahdollistavat tai estävät vaikuttavan koulutuksen toteutumista. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, millaisilla toimenpiteillä koulutusprosessien vaikuttavuutta voidaan parantaa. Tutkimuksessa käytetty arviointimalli huomioi aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä arviointimalleja sekä tarkastelee oppimisen siirtovaikutusta oppijoiden, organisaatioiden työympäristöjen ja koulutuksen näkökulmasta. Koulutusten vaikuttavuuden havaittiin vaihtelevan eri vastaajilla. Työympäristöissä ja koulutuksessa havaittiin tekijöitä, jotka mahdollistavat tai estävät opittujen asioiden siirtämisen työpaikalle. Havaintojen perusteella muotoiltiin kehitysehdotukset sekä Mukamas Learning Designin fasilitointikoulutusten kehittämisen tueksi että koulutukseen osallistuneiden organisaatioiden koulutusprosessien parantamiseksi.fi
dc.description.abstractMukamas Learning Design offers facilitation training for organizations. However, the effectiveness of the training has not been studied very extensively in the past. Using a multi-method longitudinal study, this study investigates the effectiveness of facilitation training and the factors involved in the transfer of training that enable or hinder the implementation of effective training. In addition, the study seeks to find out what measures can be taken to improve the effectiveness of training processes. The evaluation model used in the study takes into account the evaluation models used in the previous studies and examines the transfer of training from the perspective of learners, organizations' work environments and training. The effectiveness of the training was found to vary from one respondent to another. Factors that enable or prevent the transfer of training were identified in work environments and training. Based on the findings, development proposals were formulated both to support the development of Mukamas Learning Design's facilitation training and to improve the training processes of the participating organizations.en
dc.format.extent149
dc.language.isofi
dc.subject.otheroppimisen siirtovaikutus
dc.titleMukamas Learning Designin fasilitointikoulutusten vaikuttavuuden ja siirtovaikutukseen liittyvien tekijöiden arviointi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206283666
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiafi
dc.contributor.oppiaineKoulutusteknologiaen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysopitkittäistutkimus
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysosiirtovaikutus
dc.subject.ysofasilitointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record