Show simple item record

dc.contributor.advisorPaakkari, Leena
dc.contributor.authorLaunistola, Henna
dc.date.accessioned2022-06-06T10:03:22Z
dc.date.available2022-06-06T10:03:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81500
dc.description.abstractLiikkuminen on tärkeää lasten ja nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille, ja rakentaa osaltaan myös kestävää yhteiskuntaa. Suomessa valtaosa peruskouluikäisistä ei kuitenkaan täytä liikkumissuosituksia, eikä vähän liikkuvien osuudessa ole tapahtunut juuri muutoksia. Lapset ja nuoret liikkuvat koulussa, kotona, vapaa-ajalla ja kulkutavoissa, ja etenkin koulun ulkopuolella vietetty aika määrittää sitä, liikkuuko lapsi riittävästi. Koulupäivän ulkopuolella lapset ja nuoret liikkuvat vapaa-ajan ohjatuissa ja omaehtoisissa liikkumistilaisuuksissa sekä koulumatkoilla. Lasten ja nuorten liikkuminen näissä tilaisuuksissa kuitenkin vaihtelee, ja siihen ovat yhteydessä erilaiset yksilö- ja ympäristötekijät. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää lasten ja nuorten vähän liikkumisen yleisyyttä, sekä ohjatun ja omaehtoisen liikkumisen ja koulumatkan kulkutapojen yleisyyttä ja niiden yhteyttä vähän liikkumiseen. Tutkielman avulla pyrittiin hahmottamaan, millaiset yksilölliset ja ympäristön taustatekijät liittyvät eri tilaisuuksissa liikkumiseen yleisesti ja vähän liikkuvilla erityisesti. Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä vähän liikkuvien peruskouluikäisten liikkumisesta, jotta vähän liikkuvien osuutta voitaisiin vähentää. Tutkielman aineisto oli osa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) 2018 -tutkimuksen aineistoa. Otos koostui 5.-, 7.- ja 9.-luokkalaisilta kerätyistä kyselyvastauksista (n = 3811). Vastemuuttujana oli vähän liikkuminen (reipasta ja rasittavaa liikkumista 0–2 päivänä viikossa), ja sen yhteyttä ohjatun ja omaehtoisen liikkumisen määrään sekä koulumatkojen kulkutapaan tarkasteltiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä. Keskeisten yksilöön ja ympäristöön liittyvien taustatekijöiden yhteyttä vaste- ja selittäviin muuttujiin tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla ja khiin neliötestillä. Tulokset osoittivat, että todennäköisyys kuulua vähän liikkuvien ryhmään oli suurin niillä lapsilla ja nuorilla, jotka eivät liikkuneet omaehtoisesti (OR 13.0) tai ohjatusti (OR 9.7), tai kulkivat kouluun passiivisin kulkutavoin keväisin ja syksyisin (OR 1.4). Todennäköisyys vähän liikkuvien ryhmään kuulumiseen kuitenkin heikkeni ohjatun ja omaehtoisen liikkumisen viikoittaisen määrän kasvaessa. Erityisen jyrkästi todennäköisyys heikkeni omaehtoisen liikkumisen määrän kasvaessa. Perheen matala varallisuustaso oli yhteydessä ainoastaan ohjatun liikkumisen määrään. Tämä tutkimus vahvistaa näkemystä siitä, ne lapset ja nuoret, jotka eivät liiku koulun ulkopuolella olevissa liikkumistilaisuuksissa, kuuluvat todennäköisimmin vähän liikkuvien ryhmään. Tulokset antavat ymmärtää, että omaehtoisen liikkumisen edistäminen voisi olla potentiaalinen ja perheen varallisuudesta riippumaton keino, kun halutaan vähentää vähän liikkuvien lasten ja nuorten osuutta.fi
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherohjattu liikkuminen
dc.subject.otheromaehtoinen liikkuminen
dc.subject.otherkoulumatkan kulkutapa
dc.subject.othervähäinen liikkuminen
dc.titleOhjatun liikkumisen, omaehtoisen liikkumisen ja koulumatkan kulkutavan yhteys lasten ja nuorten vähäiseen liikkumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206063117
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record