Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorSimola, Jere
dc.date.accessioned2022-06-01T06:26:27Z
dc.date.available2022-06-01T06:26:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81388
dc.description.abstractTässä tutkielmassa syvennytään ulkoistetun controllerin toimenkuvaan ja sen muutokseen Covid-19-pandemian aikaisessa toimintaympäristössä pk-yritysten osalta. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu seitsemästä ulkoisen controller-palvelun asiantuntijan haastattelusta. Kaikki haastatellut asiantuntijat työskentelevät eri palvelutarjoajayrityksissä. Asiantuntijahaastattelut toteutettiin anonyymisti puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Tutkielman keskeisin tavoite on löytää ulkoisten controllereiden työnkuvassa, asemassa ja roolissa tapahtuneita muutoksia, jotka voidaan yhdistää pandemian aikaisiin liiketoimintaympäristön muutoksiin. Tutkielmassa käsitellään lisäksi asiakasyrityksen eli ulkoistajan ja ulkoisen controllerin välistä talousviestintää, jonka on nähty olevan kriittisessä asemassa puhuttaessa ulkoiselta palveluntarjoajalta hankitun controllerin toimenkuvasta. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta luvusta, joista ensimmäisessä esitellään taloushallinnon ja ulkoistamisen käsitteitä. Toisessa teorialuvussa käsitellään laajasti johdon laskentatoimen ammattilaisena toimivan controllerin toimenkuvaa, ammatillisia osaamisvaatimuksia, talousviestintää controller-toiminnossa, sekä controller-toimintojen ulkoistamista ja markkinoilla saatavilla olevia controller-palveluita. Tutkielman tulosten perusteella pandemia on lisännyt erilaisten liiketoimintaa ennustavien laskelmien, kuten kassavirtaennusteiden tuottamisen tarvetta. Tukea on tarvittu myös pandemian aikaisten liiketoimintatoimintatukien hakemisessa. Pandemian osittain vauhdittama digitalisaatioloikka on kasvattanut ulkoisen controllerin roolia niin järjestelmätuen kuin -kehityksen osalta. Pandemianaikaisen etätyöskentelyn yleisyyden voidaan katsoa kaventaneen kynnystä hankkia ulkoisia controller-palveluita ja lähentäneen toimintoa sisäiseen controlleriin verraten. Etäviestintä on kuitenkin vaikeuttanut luottamussuhteen rakentamista asiakasyritykseen ja talousviestinnässä tuleekin olla aiempaa huolellisempi, varmistaen, että välitetty informaatio on varmasti ymmärretty. Tutkielman tulosten mukaan talousinformaation arvostus on kasvanut etenkin pienemmissä pk-yrityksissä, josta kertoo ohjaustarpeen kasvu toimenkuvassa.fi
dc.format.extent90
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherInterim Controller
dc.subject.otherulkoinen controller
dc.subject.othercontroller-palvelut
dc.titleUlkoistetut Controller-palvelut pandemian aikaisessa toimintaympäristössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202206013012
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotaloushallinto
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysoulkoistaminen
dc.subject.ysokirjanpito
dc.subject.ysosisäinen laskentatoimi
dc.subject.ysopandemiat
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysotoimintaympäristö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record