Show simple item record

dc.contributor.advisorSalminen, Sanna
dc.contributor.authorKallio, Charlotta
dc.date.accessioned2022-05-30T10:17:02Z
dc.date.available2022-05-30T10:17:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81352
dc.description.abstractTässä autoetnografisessa laadullisessa tutkielmassa tarkasteltiin musiikinopettajaopiskelijan siirtymää kohti työelämää ammatillisen identiteetin kehittymisen ja moninaisuuden näkökulmista. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa tästä nivelvaiheesta opiskelijasta opettajaksi ja siitä, miten ammatillisen identiteetin kehitys ja moninaisuus näyttäytyvät musiikinopettajaopiskelijan näkökulmasta. Tutkimuksen menetelmänä on autoetnografia, jossa tutkijana tuotin itse tutkimuksen keskeisen aineiston. Tutkimuksessa tarkastellaankin ammatillisen identiteettini kehittymistä ja suhtautumista moninaisuuteen. Tutkimuksen aineisto on analysoitu laadullisesti teemoittelun keinoin, jonka perusteella tutkimuksesta muodostui kaksi pääteemaa: ammatillisen identiteetin kehittyminen ja moninaisuus opettajantyössä. Aineisto koostui päiväkirjamerkinnöistäni, katkelmista opetusfilosofiakirjoitelmasta sekä oppituntien videoinneista. Tutkimusaineisto on kerätty lukuvuoden 2021–2022 aikana, jolloin päiväkirjaa kirjoitettiin kaikesta opettajantyön kannalta tärkeäksi koetuista asioista. Tut- kimuksen aikana olen toiminut työsuhteessa, jossa ohjaan kehitysvammaisten bändejä ja olen päässyt opintojen lop- puvaiheeseen, lähestyen siirtymää työelämään. Aloittelevana opettajana koetaan aiempien tutkimusten mukaan epävarmuuteen liittyviä kokemuksia. Tutkimus tuki aiempia havaintoja koskien epävarmuutta. Tutkimuksessa havaitsin tunnesäätelytaitojen ja ennakkoluulojen käsittelyn olleen merkityksellinen esimerkiksi työssäjaksamiseni ja moninaisuuteen suhtautumisen kannalta. Tutkimuksessa nousseet teemat kaipaavatkin jatkotutkimusta. Jatkossa olisi mielekästä tutkia voisivatko esimerkiksi tutkimuksessa pohtimani tunnesäätelytaidot olla yksi mahdollinen tekijä, joita tukemalla jo opiskeluvaiheessa ensimmäisiin työvuosiin liitettyä epävarmuutta voisi sietää paremmin. Opintoihin kaipasin enemmän opintoja moninaisuusosaamisesta ja ennakkoluulojen käsittelytaitoja tukemaan moninaisuuden kohtaamista opettajan työssä. Näitä teemoja olisi jatkossa mielekästä tutkia aloittelevien musiikinopettajan näkökulmasta myös laajemmin.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleAutoetnografinen tutkimus musiikinopettajaopiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisestä kehitysvammaisten bändiohjaajana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205302974
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoammatillinen kehitys
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysokehitysvammaiset
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoinkluusio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record