Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapakoski, Kaisa
dc.contributor.authorPaavola, Jemina
dc.date.accessioned2022-05-13T05:26:25Z
dc.date.available2022-05-13T05:26:25Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/81045
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma tarkastelee eron jälkeistä yhteistyövanhemmuutta kuvailevan kirjallisuuskatsauksen muodossa, myös integroivan ja systemaattisen katsaustavan elementtejä sovellettuna. Tarkempana tutkimustehtävänä on selvittää, mitä eron jälkeinen yhteistyövanhemmuus on ja miten se suhteutuu lapsen erosopeutumiseen. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden muotoja. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä hyödynnetään perhesysteemisen teorian antia erityisesti Murray Bowenin ja Salvador Minuchinin näkemysten pohjalta. Perhesysteemisessä ajattelussa perhe nähdään vuorovaikutukseen perustuvana, elävänä ja kompleksisena kokonaisuutena. Tutkielmassa hahmotetaan yhteistyövanhemmuuden käsitteen määritelmän koostuvan suhteeseen osallistuvien vanhempien tavoista suhtautua toisiinsa ja kommunikoida toistensa kanssa vanhempana. Yhteistyövanhemmuuden käsite on monimuotoinen, ja sovellettavissa erilaisiin perherakenteisiin, myös eroperheisiin. Tulokset osoittavat toimivan eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden olevan tärkeä ja tavoiteltava tekijä lapsen erosopeutumisen kannalta. Mikäli kuitenkin vanhemmat tuovat keskinäiset ristiriitansa yhteistyövanhemmuussuhteen alueelle jatkuvia konflikteja aiheuttaen, voi suhteen laatua olla tarpeen arvioida uudelleen lapsen etua ajatellen. Eron jälkeinen yhteistyövanhemmuus on moniulotteinen kokonaisuus, ja eroperheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten on tärkeä ymmärtää siihen vaikuttavia taustoja ja perheenjäsenten yksilöllisiä tekijöitä. Perhesysteeminen teoria tarjoaa oman näkökulmansa perhejärjestelmän muutoksiin sekä siihen, miten vanhempien väliset ristiriidat vaikuttavat systeemin kautta lapseen. Tutkielmassa kuitenkin hahmotetaan yhteistyövanhemmuuden käsitteen laajan sovellettavuuden olevan ristiriidassa perhesysteemisen teorian perhekäsityksen sisältävän ydinperheoletuksen kanssa. Teoria ei yllä sellaisenaan ottamaan huomioon jakautuneita perhejärjestelmiä, mikä on haasteellista myös jatkotutkimuksen kannalta.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.subject.otheryhteistyövanhemmuus
dc.subject.othereron jälkeinen yhteistyövanhemmuus
dc.subject.othereroperhe
dc.subject.otherperhesysteemi
dc.subject.otherlapsen erosopeutuminen
dc.titleEron jälkeinen yhteistyövanhemmuus : perhesysteeminen näkökulma eron jälkeiseen yhteistyövanhemmuuteen ja sen suhteutumiseen lapsen erosopeutumiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205132690
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoavioero
dc.subject.ysoerolapset
dc.subject.ysolapsiperheet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record