Show simple item record

dc.contributor.advisorMunnukka, Juha
dc.contributor.authorSuontama, Julia
dc.date.accessioned2022-05-03T05:42:38Z
dc.date.available2022-05-03T05:42:38Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80857
dc.description.abstractTämän kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien asenteisiin kohdennettua mainontaa kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka asenne käyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua mainontaa kohtaan heijastuu kuluttajan haluun välttää sitä, sekä ottaisivatko kuluttajat mieluummin vastaan kohdistamattomia mainoksia turvaten paremmin yksityisyydensuojansa. Tutkimuksen teoriassa pohjataan mainonnan kohdentamisprosesseihin, joita on tunnistettu aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Sen lisäksi teoriassa keskitytään aiempaan mainonnan asennetutkimukseen. Aiemmista tutkimuksista koottua mallia muokattiin tuoden se verkkoympäristöissä tapahtuvan mainonnan kohdentamisen kontekstiin siten, että asenteen mainontaa kohtaan odotettiin muodostuvan yksityisyydensuojahuolten ja koettujen hyötyjen vaikutuksesta. Muodostuneella asenteella odotettiin olevan suora vaikutus mainonnan välttämiseen. Luottamuksella, avoimuudella ja ymmärryksellä odotettiin olevan myönteinen vaikutus yksityisyydensuojahuoliin. Tutkimus toteutettiin verkossa jaettavalla kyselylomakkeella, johon saatiin 129 vastausta. Kyselylomake kehitettiin aiempien teorioiden pohjalta ja lomakkeella testattiin kuutta tutkimusmallissa esitettyä hypoteesia. Hypoteeseista neljä sai tilastollisesti merkitsevää tukea. Tulokset osoittivat, että osana asenteen muodostumista kuluttaja puntaroi hänelle kohdennetun mainonnan hyötyjä ja haittoja, ja asenne vaikuttaa edelleen haluun ottaa vastaan kohdennettuja mainoksia. Kokonaisuutena tulokset ovat linjassa aiemman mainonnan asennetutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa havaittiin, että ilmiö on haasteellinen ja sitä kannattaisi tutkia lisää laadullisin menetelmin. Kiinnostavia jatkotutkimusehdotuksia ovat etenkin yksityisyyden paradoksi sekä kuluttajan ymmärryksen tason vaikutus asenteeseen käyttäytymistä perustuvaa kohdennettua mainontaa kohtaan.fi
dc.format.extent74
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherOBA
dc.subject.otherkohdennettu mainonta
dc.subject.otherkäyttäytymiseen perustuva mainonta
dc.titleKäyttäytymiseen perustuva kohdennettu mainonta verkossa : hyödyllistä sisältöä vai kuluttajan yksityisyyden rikkomista?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202205032521
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysotäsmämarkkinointi
dc.subject.ysomainonta
dc.subject.ysomainokset
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysoyksityisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record