Show simple item record

dc.contributor.advisorBaumeister, Stefan
dc.contributor.authorKohl, Alexander
dc.date.accessioned2022-04-29T07:11:02Z
dc.date.available2022-04-29T07:11:02Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80800
dc.description.abstractIlmastonmuutos on vakava globaali uhka, joka vaikuttaa ympäristön lisäksi myös ihmisten terveyteen, niin fyysisesti kuin henkisestikin. Näin suuren mittaluokan uhka herättää väistämättä laajan joukon erilaisia tunteita, ja etenkin ilmastonmuutokseen liittyvästä ahdistuksesta on puhuttu viime vuosina yhä enenevissä määrin. Tästä nk. ilmastoahdistuksesta löytyy kuitenkin vielä toistaiseksi verrattain vähän akateemista kirjallisuutta - varsinkin Suomessa. Tämä pro gradu-tutkielma pyrkii lisäämään tietoisuutta ilmastoahdistukseen liittyen tarjoamalla yleiskatsauksen sen esiintyvyyteen Suomen väestössä sekä siihen, miten se vaikuttaa suomalaisten kulutustottumuksiin. Tutkielman laajuus on rajattu käsittelemään alle 30-vuotiaita suomalaisia. Teoreettinen viitekehys käy läpi ilmastonmuutoksen psykologisia vaikutuksia sekä ympäristöystävällisen kuluttajakäyttäytymisen teoriaa. Tämän tutkielman aineisto kerättiin kyselyllä, jossa oli kokonaisuudessaan 2070 vastaajaa, ja joista alle 30-vuotiaita oli 343. Aineiston analyysi tehtiin ristiintaulukoinnilla, jonka avulla selvitettiin kuinka iso osa alle 30-vuotiaista suomalaisista on kokenut ilmastoahdistusta, ja miten se on vaikuttanut heidän kulutustottumuksiinsa. Tulokset osoittavat, että merkittävä osa – yli kolmasosa – alle 30-vuotiaista suomalaisista on kokenut ilmastoahdistusta. Tämän lisäksi tulokset viittaavat siihen, että ilmastoahdistuksen kokeminen korreloi kestävien kulutustottumusmuutosten kanssa. Korrelaatio oli voimakkainta yleisten kulutustavaroiden kuluttamiseen liittyen, mutta ilmastoahdistusta kokeneet vastaajat olivat muuttaneet myös ravintoon ja asumiseen liittyvää kulutustaan enemmän kuin he, jotka eivät olleet kokeneet ilmastoahdistusta. Jatkotutkimusta voitaisiin keskittää etenkin siihen, miten ilmastoahdistus vaikuttaa muihin käyttäytymisen muotoihin, kuten esim. liikkumiseen tai äänestyskäyttäytymiseen.fi
dc.description.abstractClimate change is a severe global concern, which in addition to its effects on the environment will also impact human health, both physically and mentally. A threat of this magnitude will undoubtedly evoke a wide range of emotions, and climate change-induced anxiety in particular has been discussed more in recent years. However, academic literature regarding this so-called eco-anxiety remains limited – especially in Finland. This thesis aims to increase awareness about eco-anxiety by providing an overview on its prevalence in the Finnish population as well as its impacts on consumer behaviour. The scope of this study is focused on Finns below 30 years of age. The theoretical framework goes through the psychological impacts of climate change as well as the theory behind pro-environmental consumer behaviour. The data for this Master’s Thesis was gathered via a questionnaire with 2070 respondents in total, out of which 343 were under 30 years of age. The data was analysed using contingency table analyses to see how big of a portion of below 30-year-old Finns have experienced eco-anxiety, and how it has impacted their consumption habits. The findings indicate that a significant portion – over one third – of below 30-year-old Finns have experienced eco-anxiety. Additionally, the findings suggest that there is a clear correlation between experiencing eco-anxiety and changing one’s consumption habits to more sustainable ones. The correlation was strongest with regards to the consumption of general consumer goods, but those respondents who had experienced eco-anxiety were also more active in changing their dietary and living habits than their non-anxiety-experiencing counterparts. Further research could focus e.g., on how eco-anxiety affects other dimensions of behaviour, such as mobility or electoral behaviour.en
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.othereco-anxiety
dc.subject.othersurvey
dc.subject.otherquantitative research
dc.titleClimate change and consumer behaviour : The impact of eco-anxiety on the consumption habits of Finns below 30 years of age
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204292467
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysokulutus
dc.subject.ysoclimate changes
dc.subject.ysoconsumer behaviour
dc.subject.ysoconsumption
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record