Show simple item record

dc.contributor.advisorMäntylä, Terhi
dc.contributor.authorNyrhilä, Anniina
dc.contributor.authorSaranpää, Juulia
dc.date.accessioned2022-04-27T05:32:30Z
dc.date.available2022-04-27T05:32:30Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80736
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella erityisopettajien kokemuksia toiminnallisesta matematiikasta alkuopetuksessa. Tutkimuksemme pääpaino kohdistuu erityisopettajien kokemuksiin toiminnallisuudesta. Lisäksi selvitimme, miten erityisopettajat toteuttavat toiminnallisuutta käytännössä. Tutkimuksemme on laadullinen poikittaistutkimus ja tutkimusstrategiana käytimme fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta. Tutkimuksen aineiston keräsimme haastattelemalla kuutta erityisopettajaa Etelä-Pohjanmaan alueelta. Kaksi osallistujista työskenteli erityisluokanopettajana ja neljä laaja-alaisena erityisopettajana. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Analysoimme aineiston hyödyntäen teemoittelua teoriaohjaavasti. Tulokset osoittivat, että erityisopettajat kokivat toiminnallisen matematiikan tarpeellisena alkuopetuksessa. Valtaosa haastateltavista toteutti toiminnallisuutta opetuksessaan lähes joka päivä jossain muodossa. Lisäksi erityisopettajat kokivat vertaisuuden merkittävänä henkilökohtaisena tukimuotona toiminnallisuuden toteuttamisessa. Erityisopettajat hyödynsivät toiminnallisuuden toteuttamisessa runsaasti erilaisia toimintavälineitä ja -materiaaleja. Monipuoliset käytännön harjoitteet nousivat selkeästi esiin aineistosta ja jokainen haastateltavista erityisopettajista hyödynsi kehollisia harjoitteita opetuksessaan. Tutkimuksemme tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia, mutta tässä tutkimuksessa toimme erityisesti erityisopettajien äänen kuuluviin. Tulosten perusteella voimme tehdä johtopäätöksen, että toiminnallisuus koetaan positiivisena asiana ja sillä nähdään olevan paikkansa alkuopetuksessa.fi
dc.format.extent81
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertoiminnallinen matematiikka
dc.subject.othermatematiikan opetus
dc.titleErityisopettajien kokemuksia toiminnallisen matematiikan toteuttamisesta alkuopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204272409
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysomatematiikka
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoalkuopetus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysomatemaattiset taidot
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record