Show simple item record

dc.contributor.authorReinikainen, Anne
dc.date.accessioned2022-04-21T06:49:03Z
dc.date.available2022-04-21T06:49:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80666
dc.description.abstractTämä tutkimus käsitteli opettajien kokemuksia tukiviittomien käytöstä opetustyössä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka opettajat käyttivät tukiviittomia työssään ja millaisia merkityksiä heidän mukaansa tukiviittomien käytöstä oli oppilaille. Tutkimuksessa haastateltiin neljää opettajaa, jotka käyttivät tukiviittomia työssään. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidun haastattelun eli teemahaastattelun avulla, yksilöhaastatteluina. Kolme opettajista toimi erityisluokanopettajina ja yksi yleisopetuksen opettajana. Haastatteluista saatu aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa selvisi, että opettajat käyttävät tukiviittomia hyvin kattavasti kouluarjessa, sisältäen siirtymätilanteet, opetustilanteet, toiminnanohjaustilanteet ja kouluarjen rutiinit. Tukiviittomia käytettiin hahmottamisen ja havainnollistamisen tukena. Tukiviittomat olivat osa monikanavaista viestintää. Niiden käyttö edellytti opettajilta tietoista ja tavoitteellista toimintaa. Tukiviittomien käytöllä oli oppilaille sisäisiä ja ulkoisia merkityksiä. Sisäiset merkitykset heijastuivat oppilaan keskittymiseen, motivaatioon, muistamiseen, hahmottamiseen, ennakointiin, tunneilmaisuun, itsetuntoon, minäpystyvyyteen ja yksilöllisiin oppimistarpeisiin. Ulkoiset merkitykset näkyivät mielekkäänä toimintana, joka osallistaa ja luo yhteisöllisyyttä.fi
dc.description.abstractmonikanavaisuusen
dc.format.extent40
dc.language.isofi
dc.titleTukiviittomien käyttö ja niiden merkitys oppilaille osana vuorovaikutusta ja opetustyötä : opettajien kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204212348
dc.type.ontasotSeminar reporten
dc.type.ontasotSeminaarityöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomonikanavaisuus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopuhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio
dc.subject.ysotukiviittomat
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record