Show simple item record

dc.contributor.advisorRavi, Suvi
dc.contributor.advisorMikkonen, Ritva
dc.contributor.advisorKujala, Urho
dc.contributor.authorEronen, Sanna
dc.date.accessioned2022-04-19T05:31:23Z
dc.date.available2022-04-19T05:31:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80596
dc.description.abstractRiittävä energiansaanti on urheilijan terveyden ja suorituskyvyn kannalta keskeistä. Energiansaannin riittävyyttä kuvataan yleisesti energian saatavuuden (EA) käsitteen avulla. Vaikka matalaan EA:een liittyvät haitat ovat urheilijan näkökulmasta varsin merkittävät ja moninaiset, esiintyy riittämätöntä EA:ta naisurheilijoilla varsin yleisesti. Ongelman laajuutta on tutkittu varsin vähän suomalaisten naisurheilijoiden keskuudessa ja lisäksi tietoa on puutteellisesti siitä, ilmenevätkö urheilijoiden kokemat ulkonäköön tai fyysisiin ominaisuuksiin liittyvät ulkoiset vaatimukset urheilijan terveyden heikkenemisenä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli paitsi kartoittaa matalan EA:n esiintyvyyttä suomalaisten naisurheilijoiden keskuudessa, myös selvittää urheilijan painonpudotusyrityksen ja riittämättömän energiansaannin yhteyttä. Näitä kysymyksiä tarkasteltiin eri lajityyppien näkökulmasta. Tässä työssä käytetty tutkimusaineisto oli osa Jyväskylän yliopiston sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus-keskuksen (KIHU) toteuttamaa Naisurheilija 2.0 -tutkimuksen aineistoa. Aineisto kerättiin sähköisellä kysely-lomakkeella vuoden 2020 touko-elokuussa. Tutkimusjoukon tässä tutkimuksessa muodosti 487 iältään 14–40-vuotiasta suomalaista naisurheilijaa, jotka edustivat laajasti urheilun eri tasoja sekä lajeja. Matalan EA:n esiintyvyyttä arvioitiin LEAF-Q (Low Energy Availability in Females Questionnaire) -kyselyn perusteella. Painonpudotusyritystä tarkasteltiin sen fyysisten/ulkonäöllisten vaatimusten näkökulmasta. Tutkittavien urheilulajit luokiteltiin painoherkkiin sekä vähemmän painoherkkiin sen mukaan, katsottiinko painolla tai ulkonäöllä olevan oleellista merkitystä urheilusuorituksen kannalta. Lähes puolet (47,8 %) tutkittavista kärsi LEAF-Q-pisteiden perusteella matalasta EA:sta. Painoherkkien ja vähemmän painoherkkien lajien naisurheilijoiden välillä ei matalan EA:n esiintyvyydessä havaittu eroja (p = 0,947). Kolmannes (33,8 %) urheilijoista ilmoitti pyrkivänsä pudottamaan painoa lajin fyysisiin ja/tai ulkonäöllisiin vaatimuksiin sopivaksi. Painonpudotusyrityksen ei todettu olevan yhteydessä LEAF-Q-pistein arvioituun matalaan EA:een koko tutkimusjoukolla (p = 0,220), painoherkkien lajien urheilijoilla (p = 0,545) eikä vähemmän painoherkkien lajien urheilijoilla (p = 0,208). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että LEAF-Q-pistein arvioitua matalaa EA:ta esiintyy suomalaisilla naisurheilijoilla yleisesti, lajin painoherkkyydestä riippumatta. Lisäksi naisurheilijat pyrkivät varsin yleisesti pudottamaan painoa urheilulajin fyysisiin ja/tai ulkonäöllisiin vaatimuksiin sopivaksi. Vaikkei painonpudotusyrityksen ja matalaan EA:een viittaavien fyysisten merkkien välillä tässä tutkimuksessa todettukaan yhteyttä, tulisi urheilijoiden ulkonäköön kohdistuvia paineita pitää potentiaalisina riittämättömän EA:n aiheuttajina. Jatkossa tulisi entistä aktiivisemmin pyrkiä tunnistamaan riittämättömään energiansaantiin viittaavat urheilijoiden asenteet sekä käyttäytyminen, kuten myös matalaan EA:een liittyvät fyysiset merkit.fi
dc.format.extent60
dc.language.isofi
dc.subject.othernaisurheilija
dc.subject.otherenergian saatavuus
dc.subject.otherpainonpudotus
dc.subject.otherLow Energy Availability in Females Questionnaire
dc.titlePainonpudotusyrityksen yhteys matalaan energian saatavuuteen naisurheilijoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204192276
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysoenergiansaanti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record