Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorAunola, Anna
dc.contributor.authorRopponen, Roosa
dc.date.accessioned2022-04-06T05:12:17Z
dc.date.available2022-04-06T05:12:17Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80498
dc.description.abstractTyöhyvinvoinnin käsitettä on tarkasteltu runsaasti viimeisten vuosien aikana. Organisaatiot näkevät henkilöstönsä hyvinvoinnista huolehtimisen yhä tärkeämpänä, ja työhyvinvointia halutaan kehittää samassa suhteessa työelämässä tapahtuvien muutosten kanssa. Monipaikkainen työskentely mahdollistaa joustavamman ja paikkaan sitomattoman työnteon, jonka oletetaan myös lisäävän työntekijöiden tehokkuutta. Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia työhyvinvoinnista sekä sen kehittämisestä monipaikkaisessa työskentelyssä. Tutkimuksen teoreettinen pohja rakentui työhyvinvoinnin käsitteen osa-alueiden kuvauksesta, työhyvinvoinnin kehittämisestä sekä monipaikkaisen työskentelyn määrittelystä ja riskien kartoittamisesta. Tämä tutkimus toteutettiin Jyväskylän kaupungin henkilöstöpalveluiden tilauksesta. Tutkimukseen osallistui seitsemän Jyväskylän kaupunkiorganisaation työntekijää. Aineistonkeruu suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Aineiston analyysi toteutettiin teemaattisena analyysina. Tulokset osoittivat, että monipaikkaiseen työskentelyyn siirtyminen oli koettu pääosin positiivisena, mutta etenkin etätyöskentelyyn nähtiin liittyvän myös riskitekijöitä, kuten sosiaalisten kontaktien puute ja haasteet työn ja vapaa-ajan erottamisessa. Kaikki haastateltavat kokivat työskentelevänsä hyvinvoivassa työyhteisössä, mutta tästä huolimatta työhyvinvoinnin kehittämiseksi toivottiin mm. realistisempia työtavoitteita, esihenkilön tiiviimpää läsnäoloa sekä lisäresursseja työhyvinvointipäivien järjestämiseen. Lisäksi toivottiin, että työhyvinvointi saataisiin tiiviimmäksi osaksi työyhteisön arkea ja toimintakulttuuria.fi
dc.format.extent73
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyöhyvinvoinnin kehittäminen
dc.subject.othermonipaikkainen työ
dc.titleTyöntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen monipaikkaisessa työssä : Jyväskylän kaupunkiorganisaation työntekijöiden näkemyksiä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204062180
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoetätyö
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysotyöelämä
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record