Show simple item record

dc.contributor.advisorValokivi, Heli
dc.contributor.authorRajala, Kaisa
dc.date.accessioned2022-04-04T05:22:20Z
dc.date.available2022-04-04T05:22:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80446
dc.description.abstractTutkimukseni tarkoituksena on kuvata, millaisia kokemuksia huostaanotettujen lasten vanhemmilla on tuesta ja tuen tarpeista lapsen sijaishuollon aikana. Kohdistan tarkasteluni erään valitun lastensuojelulaitoksen lasten vanhempien kokemuksiin sosiaalisesta tuesta ja vertaistuesta sekä sosiaalitoimen, lastensuojelulaitoksen ja kolmannen sektorin tarjoamaan tukeen. Lisäksi olen tarkastellut vanhempien odotuksia siitä, että millaista tukea vanhemmat olisivat toivoneet sijaishuollon aikana saavansa. Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen sosiaalista tukea ja vertaistukea. Lisäksi olen esitellyt tutkimukseni teoriataustassa lapsen huostaanottoa ja sijaishuollon järjestämistä. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja lähestyn sitä fenomenologisesta näkökulmasta käsin, sillä tavoitteeni on tuottaa välittömän kokemuksen kautta syvällistä tietoa tutkimuskohteestani. Olen kerännyt aineistoni teemahaastattelun avulla haastattelemalla seitsemää vanhempaa, joiden lapset ovat olleet huostaanotettuja. Olen analysoinut aineistoni laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosten mukaan vanhemmat ovat saaneet tukea lapsen sijaishuollon aikana läheisverkostoltaan, vertaistukiryhmiltä, lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä ja lastensuojelulaitoksen ohjaajilta. Vanhemmat toivoivat, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä ja lastensuojelulaitoksen ohjaajat vielä lisäisivät vanhemmille suunnattua tukea. Tutkimukseni tuo esiin vanhemman omakohtaisen käsityksen siitä, millaista tukea he ovat saaneet lapsen sijaishuollon aikana. Tutkimukseni tarjoaa lisää tietoa ja ymmärrystä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää lastensuojelulaitoksen kehittämisessä.fi
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleHuostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia ja odotuksia tuesta ja tuen tarpeista sijaishuollon aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202204042126
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysohuostaanotto
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysovertaistuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record