Show simple item record

dc.contributor.editorRoiko-Jokela, Heikki
dc.date.accessioned2022-03-24T12:04:22Z
dc.date.available2022-03-24T12:04:22Z
dc.date.issued1999fi
dc.identifier.isbn978-951-39-9098-5fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80364
dc.description.abstractKirja Vanhuus, vaivat ja erilaiset koostuu artikkeleista, joissa käsitellään yhteiskunnan marginaaliryhmiä, vanhuutta, kuolemaa ja sairautta. Artikkeleiden aikakaudet ulottuvat keskiajalta tälle vuosisadalle. Filosofian maisterit Päivi Hirvonen ja Päivi Rossi tarkastelevat arkistojen käyttöä julkisuuden kannalta, kun niistä halutaan tutkia terveyden- ja sairaanhoitoon, vammaisuuteen, mielenterveyteen tai kuolemaan liittyviä asioita. Professori Toivo Nygård kirjoittaa erilaisten historian problematiikasta ja lähteistä. Hänen mukaansa erilaisryhmä poikkeaa niin ratkaisevasti muusta yhteiskunnasta, että se jo pelkällä olemassaolollaan on aiheuttanut ongelmia. Yhteiskunnan intresseihin on kuulunut joko eristää tai sopeuttaa normaalien yhteiskuntaan kuuluvat erilaiset. Dosentti Kustaa H. J. Vilkuna tutkii vanhuutta ja vanhuuteen kuolemista. Ikäihmisten kuoleman tarkastelu on toistaiseksi katsottu turhaksi, koska on ajateltu, ettei vanhuksen kuolema ole ollut yhteisölle samalla tavalla merkityksellinen kuin nuoren ihmisen poismeno. Filosofian maisteri Marko Lamberg tarkastelee Kustaa Vaasaa sairaiden ja vaivaisten kuninkaana. Tutkielman lähtökohtana on uskonpuhdistuskauden yleiseurooppalainen tilanne: apua tarvitsevien määrä kasvoi, mutta samalla avusta vastaavien organisaatioiden lukumäärää ja resursseja karsittiin. Filosofian maisteri Jari Eilola pohtii sairauden kokemista, tulkintaa ja parantamista uuden ajan alussa. Eilolan mukaan sairastaminen ja parantaminen on ymmärrettävä osana yksilön ja yhteisön muodostamaa kokonaisuutta. Filosofian maisteri Heikki Vuorimies tarkastelee Hämeen jalkaväkirykmentin keskisuomalaiskomppanioiden sotamiesten terveydellistä tilaa ja tappioita linnoitustöiden alkuvuosina pääasiassa 1740-1uvun loppupuolella ja 1750-luvun alkupuoliskolla. Artikkelissa osoitetaan, että eräitä 'poikkeusvuosia lukuun ottamatta tappiot jäivät varsin kohtuulliselle tasolle, 2,1 mieheen vuodessa komppaniaa kohti. Samalla se antaa viitteitä siitä, että linnoitustöiden todellinen vaikutus sotamiesten kuolleisuuteen olisi selvitettävissä laajemmaltikin. Dosentti Heikki Roiko-Jokela kirjoittaa holhoukseen julistamisen perusteista. Holhous kattaa valvontajärjestelmän tunnusmerkistöjä: se kohdistuu poikkeaviin yksilöihin ja sen tavoitteena on saattaa nämä yhteiskunnan kontrolliin ja mahdollisuuksien mukaan poistaa tai minimoida aiheutuneet ongelmat.fi
dc.relation.ispartofseriesJyväskylän historiallinen arkistofi
dc.relation.haspartPäivi Rossi & Päivi Hirvonen: Terveydenhuollon asiakirjojen julkisuus Jyväskylän maakunta-arkistossafi
dc.relation.haspartToivo Nygärd: Erilaisten historian problematiikasta ja lähteistä
dc.relation.haspartKustaa H. J. Vilkuna: Ikäihmiset ja vanhuuden tauti 1750–1900fi
dc.relation.haspartMarko Lamberg: ”Ne, joilla on voimia, palvelkoot köyhiä sairaita” – Kustaa Vaasa sairaiden ja vaivaisten kuninkaanafi
dc.relation.haspartJari Eilola: ”Ehkä se on Jumalasta, mutta voi se olla pahoista ihmisistäkin...” Sairauden kokeminen, tulkinta ja parantaminen uuden ajan alussafi
dc.relation.haspartHeikki Vuorimies: Tauti, tapaturma vai kuolema? Havaintoja keskisuomalaisten terveydentilasta Loviisan ja Viaporin linnoittamistöissäfi
dc.relation.haspartHeikki Roiko-Jokela: Holhoukseen julistamisen perusteista noin 1600–1985fi
dc.titleVanhuus, vaivat ja erilaisetfi
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-9098-5
dc.relation.numberinseries4fi
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.date.digitised2022


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record