Show simple item record

dc.contributor.advisorVälimaa, Mira
dc.contributor.authorParoll, Kaisa
dc.date.accessioned2022-03-23T10:09:56Z
dc.date.available2022-03-23T10:09:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80314
dc.description.abstractIlmastokriisi on ajankohtainen ongelma, joka vaikuttaa yhä enenevässä määrin ympäristöömme ja koko ihmiskuntaan. Toimiin kriisin hillitsemiseksi on ryhdytty laajasti niin yksilöiden kuin yhteiskuntienkin tasolla. Myös eri ammattiryhmät, kuten sosiaalityö, on viime aikoina alkanut ottaa osaa keskusteluun toimista ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tässä tutkielmassa tarkasteltiin millä tavoin ympäristöarvot kytkeytyvät sosiaalityön arvoihin ja etiikkaan, sekä mitä sosiaalityö voi tehdä ympäristöarvojen edistämiseksi. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Sen aineisto koostuu yhteensä seitsemästä kotimaisesta ja kansainvälisestä artikkelista, sekä yhdestä väitöskirjasta. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta teorialähtöistä sisällönanalyysiä, ja toisen tutkimuskysymyksen osalta aineistolähtöistä analysointitapaa. Tutkimustulokset osoittivat, että ympäristöarvot ovat vahvasti liitoksissa sosiaalityön perusarvoihin oikeuksista, oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Nämä konkretisoituivat muun muassa luonnonvarojen tasapuolisena jakautumisena, mahdollisuutena tehdä ekologisia valintoja, sekä pohdintana luonnon ja ihmisen välisestä tasa-arvosta. Huomattavaa oli kuitenkin, ettei sosiaalityön kansainvälisissä tai suomalaisissa eettisissä ohjeistuksissa ja periaatteissa ole mainittu ympäristöä tai luontoa lainkaan. Tämä oli ristiriidassa sen kanssa, että kansainvälisessä ekososiaalisessa keskustelussa sosiaalityöllä nähtiin olevan melko keskeinen rooli konkreettisten ekologisten yhteiskuntamallien etsinnässä. Tuloksista ilmeni, että sosiaalityön olisi tulevaisuudessa otettava vahvempaa poliittisen toimijan roolia yhteiskunnan ohjaamiseksi kestävään kehitykseen ja ekologisempaan yhteiskuntamalliin. Sosiaalityöllä olisi mahdollisuuksia ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ohjata yksilöitä kohti ekologisempaa elämäntapaa lisäämällä tietoisuutta ja ymmärrystä ympäristöasioista. Tuloksissa esitellään myös muutamia konkreettisia ideoita joiden avulla sosiaalityö voisi tuoda ympäristöarvoja lähemmäksi asiakaskuntaa ja käytännön työtä, kuten kierrättäminen, yhteisöpuutarhojen perustaminen ja toimistojen sisustaminen luonnonmukaisesti.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalityön arvot ja etiikka
dc.titleSosiaalityön arvot ja etiikka ekososiaalisessa viitekehyksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203232014
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoekologisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysoympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record