Show simple item record

dc.contributor.advisorKuukka, Anu
dc.contributor.authorHautsalo, Jasmin
dc.date.accessioned2022-03-04T09:39:50Z
dc.date.available2022-03-04T09:39:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/80077
dc.description.abstractVarhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta on tehty melko vähän tutkimusta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalisuuden ilmenemisestä, seksuaalikasvatuksen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa sekä seksuaalikasvatuksen merkityksistä ja tarpeellisuudesta. Tutkimusaihetta tarkastellaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella. Tutkimusaineisto kerättiin avoimiin kysymyksiin perustuvalla sähköisellä Webropol-kyselyllä kesän 2021 aikana. Verkkokyselylomaketta jaettiin kahdessa Facebook-ryhmässä ja siihen vastasi 26 eri koulutustaustan omaavaa varhaiskasvatuksen ammattilaista. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tulokset osoittivat seksuaalisuuden olevan läsnä varhaiskasvatuksen arjessa ja varhaiskasvatusikäisten lasten ilmentävän seksuaalisuuttaan monin eri tavoin. Tulosten mukaan varhaiskasvatuksen ammattilaiset kokivat seksuaalikasvatuksen merkittäväksi sekä tarpeelliseksi osaksi varhaiskasvatusta. He eivät kuitenkaan kokeneet seksuaalikasvatusta osaksi suunniteltua toimintaa vaan pikemminkin määrittelemättömäksi osaksi varhaiskasvatusta. Suurin osa varhaiskasvatuksen ammattilaisista kertoi saaneensa liian vähän tai ei ollenkaan koulutusta varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta. Seksuaalikasvatukseen saatava koulutus nähtiin ristiriidassa sen kanssa, kuinka merkittävänä ja tarpeellisena varhaiskasvatuksessa toteutettavaa seksuaalikasvatusta pidetään.fi
dc.format.extent59
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleVarhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalisuus ja seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksen ammattilaisten sanoittamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202203041790
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysoseksuaalisuus
dc.subject.ysoseksuaalikasvatus
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysoseksuaalinen kehitys
dc.subject.ysoseksuaaliterveys
dc.subject.ysopäivähoito
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysoseksuaalinen käyttäytyminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record