Show simple item record

dc.contributor.advisorPakarinen, Eija
dc.contributor.authorPöyhtäri, Sanni
dc.date.accessioned2022-02-21T08:00:37Z
dc.date.available2022-02-21T08:00:37Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79852
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajien kokemaa työhyvinvointia koronapandemian aikana. Tutkimuksen toteutuksen aikana koronapandemia oli vaikuttanut suomalaiseen koulujärjestelmään noin vuoden ajan, ja tutkimuksessa selvitettiin, miten luokanopettajat kokevat koronapandemian heijastuneen työhyvinvointiinsa. Tämän lisäksi tutkittiin, miten opettajat kuvaavat työhyvinvointinsa mahdollisen muutoksen heijastumista työskentelyynsä. Tutkimuksen tutkimusote oli laadullinen, ja osallistujina oli 23 keskisuomalaista luokanopettajaa. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Aineisto kerättiin keväällä 2021 osana Jyväskylän yliopiston TESSI-tutkimushanketta ja analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Luokanopettajista kaksi kolmasosaa koki työhyvinvointinsa heikentyneen koronapandemian aikana, mutta kolmasosa ei havainnut muutosta. Erityisesti työyhteisön tuen väheneminen ja koronapandemian aiheuttama yleinen epävarmuus koettiin merkittävinä työhyvinvointia heikentävinä tekijöinä. Kymmenestä luokanopettajasta neljä koki työhyvinvointinsa heikkenemisen heijastuneen työskentelyynsä ja kuusi koki heijastumista vapaa-aikaansa. Tutkimus toi lisäksi uutta tietoa opettajan kokemasta työhyvinvoinnista ja sen muutoksista koronapandemian aikana. On mahdollista, että opettajien voimavarat ylläpitävät työhyvinvointia lisääntyneen kuormituksen keskellä. Lisäksi on mahdollista, että opettajat eivät itse kykene täysin havaitsemaan työhyvinvointinsa heikkenemisen heijastumista työskentelyynsä, minkä takia aihetta olisi tärkeää tutkia myös muiden kuin opettajan itsensä näkökulmasta.fi
dc.format.extent79
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherJD-R-malli
dc.subject.otherkoronapandemia
dc.titleLuokanopettajien kokemuksia työhyvinvoinnista ja työhyvinvoinnin mahdollisen muutoksen heijastumisesta työskentelyyn koronapandemian aikana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202211590
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysouupumus
dc.subject.ysotyötyytyväisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record