Show simple item record

dc.contributor.advisorKärkkäinen, Salme
dc.contributor.advisorTaskinen, Sara
dc.contributor.advisorOvaskainen, Otso
dc.contributor.authorKulmala, Markus
dc.date.accessioned2022-02-21T07:50:41Z
dc.date.available2022-02-21T07:50:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79850
dc.description.abstractLajiyhteisöjen mallintamiseen liittyvillä menetelmillä pystytään saamaan tietoa ekologisista vuorovaikutussuhteista ja ennustamaan ympäristökovariaattien muutosten vaikutusta lajiyhteisöihin. Tällaiset kysymykset ovat nykyisin erittäin keskeisiä, kun tutkitaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusta lajien esiintyvyyteen ja lajiyhteisöjen koostumukseen. Lajiyhteisöjä voidaan mallintaa sekä frekventistisen tilastotieteen että Bayesmenetelmien avulla. Tässä työssä tutkitaan kahden vaihtoehtoisen mallinnustavan eroja ja samankaltaisuuksia sekä teoreettisesti että empiirisesti. Vertailun kohteena ovat frekventistinen yleistetty lineaarinen latenttimuuttujamalli (generalized linear latent variable models, GLLVM ) ja bayesilaisittain sovitettu hierarkkinen yleistetty lineaarinen sekamalli (hierarchical modelling of species communities, HMSC ). Teoreettisen tarkastelun painopiste on mallien sovitustavassa sekä mallien tavassa ottaa huomioon lajien välinen korrelaatiorakenne. Lisäksi osoitamme, että tulkinta mallien tavasta hyödyntää lajikovariaatteja on yhtäläinen. Analyysissä tutkimme mallien parametriestimaatteja sekä selitys- ja ennustevoimaa diskriminaation, tarkkuuden ja kalibraation avulla. HMSC-malli suoriutui tarkasteltujen suureiden osalta keskimäärin GLLVM-mallia paremmin, erojen ollessa suurimpia eniten havaituilla lajeilla. GLLVM-malli kompensoi tuloksia huomattavasti pienemmällä sovitusajalla.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherhierarkkinen yleistetty lineaarinen sekamalli
dc.subject.otherlajiyhteisön mallinnus
dc.subject.othermallidiagnostiikka
dc.subject.otherMCMC-algoritmi
dc.subject.othervariaatioapproksimaatio
dc.subject.otheryleistetty lineaarinen latenttimuuttujamalli
dc.titleYleistetyt lineaariset latenttimuuttujamallit – sovelluksena lajiyhteisöjen mallinnus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202202211588
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosMatematiikan ja tilastotieteen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Mathematics and Statisticsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTilastotiedefi
dc.contributor.oppiaineStatisticsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4043
dc.subject.ysotilastotiede


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record