Recent Submissions

 • Sosiaaliset robotit ja kielenoppiminen 

  Johansson, Marjut; Maijala, Minna; Mutta, Maarit; Veivo, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Voiko robotti toimia opettajana? Voiko se korvata kielten opettajaa? Vastaus on hyvin selvä: ei voi. Millainen rooli robotilla voi olla sitten luokkahuoneessa ja erityisesti vieraan kielen oppimisessa? Miten opettajan rooli ...
 • Vuorovaikutus ja kielenoppiminen sosiaalisen robotin kanssa 

  Johansson, Marjut (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Mikä sosiaalinen robotti on? Lyhyesti ilmaistuna sosiaalinen robotti on kone, teknologinen väline, jonka toiminta on sellaista, että ihmisten on mahdollista olla sen kanssa vuorovaikutuksessa (ks. mm. Breazeal 2003). ...
 • Tehokas opettaja vai hauska lelu? : sosiaaliset robotit kielten oppimisessa 

  Veivo, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Ensimmäiset kokeilut sosiaalisten robottien hyödyntämisestä kielten opetuksessa tehtiin jo parikymmentä vuotta sitten. Viime vuosina näitä kokeiluja on tehty paljon myös Suomessa. Tässä artikkelissa tarkastellaan sitä, ...
 • Robotti luokkahuoneen ekosysteemissä : robotit kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjinä? 

  Maijala, Minna; Mutta, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Kielten opetus on nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuvasti uusien haasteiden edessä. Monet näistä haasteista liittyvät kulttuurien kohtaamiseen, monikielisyyteen ja oppimisympäristöjen muuttumiseen teknologisen kehityksen ...
 • Kokemuksia robotista kieltenopetuksessa 

  Honkalammi, Hilla-Marja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Sosiaaliset robotit tarjoavat uusia mahdollisuuksia kieltenopetukseen. Sosiaaliset robotit tulivat luokkahuoneisiin muutama vuosi sitten, mutta niiden käyttö kieltenopetuksessa on edelleen kohtalaisen harvinaista. Tässä ...
 • Sosiaaliset robotit oppimisen tukena lapsilla ja aikuisilla 

  Ahtinen, Aino (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tässä artikkelissa pohdin sosiaalisten robottien vahvuuksia ja mahdollisuuksia oppimisen tukena lapsilla ja aikuisilla. Tätä aluetta kutsutaan robottiavusteiseksi oppimiseksi (robot-assisted learning) ja tätä työtä tekeviä ...
 • Etäläsnäolorobotti rullaa luokkahuoneeseen : osallistuminen ja toimijuus hybridiopetuksessa 

  Jauni, Heidi; Jakonen, Teppo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Meneillään oleva pandemiatilanne on lisännyt etäosallistumisen tarvetta työelämässä ja koulutuksessa. Joustaville osallistumistavoille on kysyntää useissa eri konteksteissa. Myös tietoisuus vastaavien poikkeusolojen ...
 • Kokemuksia humanoidirobotin käytöstä maahanmuuttajien suomen kielen opetuksessa työpaikoilla 

  Köpman, Ellinoora; Kouri, Susanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Ammattiopisto Lappiassa toteutettiin vuosina 2018–2020 Oma polku maahanmuuttajalle -hanke (ESR), jossa keskiössä oli maahanmuuttajien työllistymisen ja suomen kielen oppimisen tukeminen. Hanke mahdollisti Nao 6 -humanoidirobotin ...