Recent Submissions

 • Kielessä kiinni – tässä ja nyt! 

  Vaarala, Heidi; Rajala, Emilia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
 • Hupenevat kielivalinnat : kehnoa kielikoulutuspolitiikkaa vai kielenoppimismotivaatiota? 

  Kangasvieri, Teija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkelissa tarkastellaan suomalaisen perusopetuksen yläkoululaisten vieraan kielen oppimismotivaatiota. Tutkimuksessani selvitin muun muassa oppilaiden vieraiden kielten motivaatioprofiileja, nykyistä kieliminää ennustavia ...
 • Kirjoittamisprosessin tallentaminen ja visualisointi kielenoppimisen apuna 

  Mutta, Maarit; Laine, Päivi; Mäkilä, Mari; Åberg, Anne-Maj; Hintikka, Anni; Mäntylä, Katja; Toropainen, Outi; Lahtinen, Sinikka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tekstin kirjoittaminen saattaa toisinaan tuntua työläältä, mutta se voi olla myös helppoa ja sujuvaa. Tutkimme KISUVI-hankkeessa (Monikielisten kirjoittajien kirjoitusprosessit: sanastokeskittymien ja sujuvuuden visualisointi ...
 • Saavutettavuutta kaikille? : viitottujen verkkotekstien laatu ja käytettävyys viittomakielten elinvoimaisuuden ja kielenoppimisen näkökulmasta 

  Sivunen, Ulla (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Viime aikoina on keskusteltu viittomakielisten ja viittomakielelle tulkattujen verkkotekstien laadusta. Viittomakieliset ovat kokeneet, että viitottujen verkkotekstien laatu vaihtelee paljon. Viitottuja verkkotekstejä ...
 • "Edistetään oppimista yhdessä" : opetusavustajaohjelma Helsingin yliopiston japanin kielen kursseilla 

  Fuse, Rie; Sosa, Sachiko (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkelissa käsitellään opetusavustajien soveltamista Helsingin yliopiston japanin tunneilla. Kartoitamme opetusavustajia soveltavan opetusmenetelmän etuja ja haasteita sekä opetusavustajien itsensä että opettajien kannalta. ...
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden kansainväliset projektit osana opintoja 

  Valtaranta, Niina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Hämeen ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmassa on jo useamman lukuvuoden ajan integroitu kansainvälisyysprojekti osaksi sekä monimuoto- että päiväopiskelijoiden perusopintoja. Englanninkielisen ...
 • Fonetiikan tutkijat etsivät keinoja englannin ääntämisen tukemiseen ja kieliperinnön säilyttämiseen Namibiassa 

  Haapanen, Katja; Saloranta, Antti; Peltola, Kimmo O.; Tamminen, Henna; Peltola, Maija S. (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomessa hyvä englannin taito tuo usein lisäetua työelämässä ja avaa ovia kansainvälistymiseen niin vapaa-ajalla kuin uralla. Namibiassa englannin kielitaito puolestaan on koulutuksen avain, jota ilman opinnoissa eteneminen ...
 • JULIET 2022 : Continuing to prepare class teachers as language educators 

  Moate, Josephine (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  In 1995 JULIET programme was established in the Department of Teacher Education at the University of Jyväskylä and 27 years on, JULIET continues to prepare class teachers specialised in foreign language pedagogy. Each year ...
 • Kieli-ideologisia näkökulmia korkeakoulujen yksi-, kaksi- ja monikielisyyteen 

  Lehtonen, Heini; Saarinen, Tanja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomalaisten korkeakoulujen kielipolitiikka on perustunut samalle periaatteelle kuin Suomen perustuslaillinen kaksikielisyys: korkeakoulut ovat joko yksikielisiä tai kaksikielisiä, ja kaksikielisyys on käytännössä tarkoittanut ...
 • Rinnakkaiskielisyys hallintohenkilöstön työssä – kielen valinta ja kieliversioinnin käytännöt 

  Solin, Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomalaiset yliopistot ovat monikielistyneet vauhdikkaasti viime vuosikymmeninä, niin lisääntyneen opiskelijaliikkuvuuden kuin kansainvälisten rekrytointien myötä. Yliopistojen hallinto ja päätöksenteko on kuitenkin ollut ...
 • Monikielisyyden haasteet korkeakouluissa työntekijöiden näkökulmasta 

  Lehtimaja, Inkeri; Kurhila, Salla; Kotilainen, Lari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Korkeakoulujen kansainvälistyminen on nostanut esiin kysymyksiä englannin ja kotimaisten kielten käytöstä työssä ja työyhteisöissä. Työntekijät kokevat monenlaisia kieleen liittyviä käytännön ja tunnetason ongelmia. Käytännön ...
 • (In)visibility of International Student Languages in Finnish Higher Education 

  Darling, Deborah (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  This article discusses language ideologies in Finnish higher education as they relate to international student languages. The paper draws upon data collected from students and lecturers and interprets this vis-à-vis the ...
 • Monikielisyys resurssiksi yliopistoissa : kielipoliittisesta tahtotilasta käytännön toimintaan 

  Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija; Saario, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomalaisten yliopistojen henkilökunta ja opiskelijat ovat yhä monikielisempiä, ja tämä kielten kirjo kasvaa edelleen. Perinteisesti Suomessa opiskeltujen kielten lisäksi (ks. Darling tässä teemanumerossa) yliopistoissa ...
 • Yliopiston svenska rum – korkeakoulutuksen ruotsinkieliset tilat muutoksessa? 

  From, Tuuli; Zilliacus, Harriet; Holm, Gunilla (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tutkimusten mukaan suomalaisen korkeakoulutuksen kielipolitiikoissa on alettu painottaa kansalliskielten joustavaa ja rinnakkaista käyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Toisaalta erilliset ruotsinkieliset ...
 • Opetus ja oppiminen Helsingin yliopiston kaksikielisissä kanditutkinnoissa (TvEx) – kieli-ideologisia näkökulmia 

  Lehtonen, Heini; Cvetanović, Dragana; Mickwitz, Åsa; Toom, Auli; (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tarkastelemme tässä artikkelissa Pedagogik och språklig diversitet i tvåspråkiga examina (PEDAMO) -tutkimushankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa. Tutkittavat ovat Helsingin yliopiston kaksikielisissä kanditutkinnoissa ...
 • Karjalankielinen yliopisto-opetus – vastavirtaan soutamista? 

  Riionheimo, Helka; Giloeva, Natalia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Karjala on vakavasti uhanalainen vähemmistökieli, jolla on puhujia Suomessa ja Venäjällä. Suomessa karjalan kieli ja kulttuuri on ollut Itä-Suomen yliopistossa sivuaineena vuodesta 2009 lähtien, ja vuodesta 2021 alkaen ...
 • Yliopistojen kieli-ideologiat korkeakoulupolitiikan kuvaajina 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Yliopistojen kielikäytänteet ja -ideologiat eivät elä tyhjiössä, vaan kytkeytyvät erilaisin kierteisin tavoin yhteiskunnan poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin kerrostumiin ja kehityksiin. Tarkastelen ...
 • “It´s being a perfect summer days!” : opettajaopiskelijat tukemassa ukrainalaisia lapsia ja nuoria 

  Mustonen, Sanna; Rannankari, Matilda; Aalto, Eija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tässä artikkelissa kerromme opettajaopiskelijoiden Ukrainasta paenneille lapsille ja nuorille toteuttamasta kesätoiminnasta. Opettajankoulutuksen tehtävä on tukea opiskelijoita kasvamaan yhteiskunnallisiksi toimijoiksi, ...
 • Peli alkaa – pakohuonepeli lukiolaisten englannin opetuksessa 

  Grönfors, Samuli; Tanskanen, Sanna-Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkeli perustuu FM Samuli Grönforsin maisterintutkielmaansa varten toteuttamaan tutkimukseen, jossa tarkasteltiin pakohuonepelin käyttöä englannin opetuksessa lukiolaisille. Tutkimusta varten kehitettiin lukion oppikirjaan ...
 • Näin rakentuu kieliaiheinen pakopeli 

  Hämäläinen, Heli; Niinisalo, Reetta; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Pakopeli tai pakohuonepeli voi tuoda kielten oppimiseen ainutlaatuista viihdettä ja imua. Pakopelin rakentaminen opetuskäyttöön edellyttää toteuttajaltaan jonkin verran vaivannäköä, mutta lopputulos palkitsee. Tässä ...

View more