Recent Submissions

 • Minne digi-tie vie kielikoulutuksessa? 

  Vaarala, Heidi; Kilpeläinen, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
 • Digitarinoita : mitä on koulutusteknologiapuhe ja miksi siihen tulee suhtautua epäillen 

  Mertala, Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Teknologialla on teknisen olemuksensa lisäksi myös kielellinen ulottuvuus, mutta näiden kahden välillä ei välttämättä vallitse juuri minkäänlaista vastaavuussuhdetta. Tästä syystä on tärkeää kyetä erottamaan teknologian ...
 • Kielten aineenopettajaopiskelijoiden muuttuvat koulutusteknologiakäsitykset 

  Vuorio, Jaakko; Lahti, Laura; Ranta, Elina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkelissa tarkastellaan kielten aineenopettajaopiskelijoiden muuttuvia käsityksiä koulutusteknologiasta. Käsityksiä teknologian opetuskäytöstä on viime aikoina muovannut erityisesti koronapandemia. Artikkelissa perehdytään ...
 • Monimediaisuudella merkityksellisyyttä kielen oppimiseen 

  Markkanen, Marjo (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Monimediaiset oppimisympäristöt ja -välineet lisäävät oppilaiden kiinnostusta kielten opiskeluun, kehittävät heidän monilukutaitoaan sekä luovat mahdollisuuksia kielenkäyttöön autenttisissa kielenkäyttötilanteissa. ...
 • Hybridiopetus A2-kielen opetuksessa 

  Tolvanen, Nina; Pesonen, Elviira; Bärlund, Pia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tässä artikkelissa tarkastellaan, millaisia edellytyksiä vapaaehtoisen A2-oppimäärän toteuttaminen hybridiopetuksena vaatii kuntatasolla. Aihetta lähestytään yhtäältä opettajien näkökulmasta ja toisaalta opetuksenjärjestäjän. ...
 • Tandem på spel : spelbaserat språklärande över språkgränsen 

  Hansell, Katri; Ståhl, Matilda; Pörn, Michaela; Rusk, Fredrik; Backholm-Nyberg, Yvonne; Majors, Joachim; Bäck, Sandra (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Projektet Tandem på spel kombinerar tandemundervisning som modell för ömsesidigt språklärande och de digitala spelens pedagogiska potential i (språk)undervisningen. På detta sätt skapas möjligheter för elever med olika ...
 • Työnkuvan muutos : kääntäjästä jälkieditoijaksi 

  Latomaa, Sirkku; Nurminen, Mary (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Konekäännösten laatu on parantunut huomattavasti vuosien mittaan. Erityisen suuri harppaus otettiin vuonna 2016, jolloin tekoälyteknologian uusinta sukupolvea edustava, syviä neuroverkkoja hyödyntävä NMT (neural machine ...
 • Kirjoittamisprosessin dynaaminen visualisointi 

  Leblay, Christophe; Usoof, Hakim; Caporossi, Gilles (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Jos olemme kiinnostuneita paperilla tai näyttöruudulla näkyvästä valmiista tekstistä, tekstin alkujuurille palaaminen voi olla vieläkin antoisampaa. Tarvitsemme kuitenkin uudenlaisia tutkimusmenetelmiä, jotta saamme tehtyä ...
 • Edistyneen suomenoppijan digitaaliset oppimateriaalit – nykytilanne ja uusia suuntia 

  Kotilainen, Lari; Sundvall, Elżbieta; Komppa, Johanna; Niinivaara, Janne; Udd, Taija; (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Kielenoppijoiden elämänpiiri muuttuu teknistymisen myötä. Omaa mobiililaitettaan mukanaan kuljettava oppija voisi ideaalitilanteessa käyttää tekniikkaa monipuolisesti niin ympäristönsä kielenkäyttötilanteiden etukäteisha ...
 • Yliopistossa englanniksi opettavien käsityksiä englannin kielen roolista 

  Tuomainen, Satu (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Englanniksi opettaminen on lisääntynyt suomalaisissa yliopistoissa jopa niin, että suuri osa maisterivaiheen ja tohtorikoulujen opintojaksoista pidetään englannin kielellä. Myös kansainvälisen opetushenkilöstön määrä on ...
 • Korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja kansainväliselle henkilökunnalle tarjottava kotimaisten kielten opetuksen ja oppimisen tuki : opintohallinnon näkökulma 

  Asikainen-Kunnari, Tanja; Heikkilä, Krista; Komppa, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Syksyllä 2021 selvitettiin korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja kansainväliselle henkilökunnalle tarjottavan kotimaisten kielten opetuksen ja oppimisen tuen tämänhetkistä tilannetta. Selvityksen ...
 • Äiru hoi! : äidinkielenomaisen ruotsin opetus suomenkielisissä peruskouluissa 

  Henricson, Sofie; Heittola, Sanna; Björklund, Siv; Lehti-Eklund, Hanna; Forsberg, Marina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Toista kotimaista kieltä voi opiskella eri oppimäärien mukaan, ja tässä artikkelissa pohdimme erityisesti äidinkielenomaisen ruotsin nykyasemaa ja mahdollista tulevaisuutta suomenkielisissä peruskouluissa. Äidinkielenomainen ...
 • Monikielisten oppilaiden kohtaamisessa tarvitaan valmiutta muutoksille 

  Repo, Elisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tässä tutkimuksessa pyrin tuottamaan ymmärrystä siitä, miksi kielitietoisesta opetussuunnitelmasta huolimatta muutokset opettajien asenteissa, tiedoissa ja käytänteissä tapahtuvat hitaasti. Tutkimukseni ryhmähaastatteluihin ...
 • Monikielinen lukutaito identiteettityön ja osallisuuden tukena 

  Jousmäki, Henna; Kinossalo, Maiju; Intke-Hernandez, Minna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Muuta kuin valtakieltä puhuvat oppilaat kohtaavat toisinaan koulun arjessa vaatimuksia rajoittaa tai välttää oman äidinkielensä käyttöä. Paineet saattavat kohdistua oman kielen käyttöön luokkahuoneessa, välitunneilla tai ...
 • Suuntaa lukemiseen – kirjaimellisesti! 

  Hurme, Henrik; Virtanen, Alina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Lukutaidolla on aina ollut tärkeä asema omissa arjissamme, sillä lukeminen ja kirjallisuus ovat olleet osa jokapäiväistä elämäämme aina varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Eikä liene yllätys, että niin opintomme kuin työmmekin ...
 • Osaamisen tasojen kielellistäminen ja tulkinnanvaraisuus uudistetuissa perusopetuksen suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteereissä 

  Heikola, Aleksi; Karasti, Kaarina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkelissa tarkastellaan opettajanäkökulmasta äidinkielen ja kirjallisuuden suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerejä. Opetushallitus julkaisi uudistetut kriteerit vuoden 2020 lopussa, ja ...
 • Todistusvalinnasta antirasismiin : mistä nyt puhutaan? 

  Riuttanen, Sanna; Kilpeläinen, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
 • Ensivaikutelmat kielitaidon arvioinnissa 

  Ahola, Sari; Halonen, Mia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Kielitutkintoon osallistuvalla on pelissä usein korkeat panokset: kansalaisuus, työ- tai opiskelupaikka. Tästä syystä arvioinnin on tärkeää olla luotettavaa ja oikeudenmukaista. Aiempien tutkimusten valossa tiedämme, että ...
 • Sosiaaliset robotit ja kielenoppiminen 

  Johansson, Marjut; Maijala, Minna; Mutta, Maarit; Veivo, Outi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Voiko robotti toimia opettajana? Voiko se korvata kielten opettajaa? Vastaus on hyvin selvä: ei voi. Millainen rooli robotilla voi olla sitten luokkahuoneessa ja erityisesti vieraan kielen oppimisessa? Miten opettajan rooli ...
 • Vuorovaikutus ja kielenoppiminen sosiaalisen robotin kanssa 

  Johansson, Marjut (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Mikä sosiaalinen robotti on? Lyhyesti ilmaistuna sosiaalinen robotti on kone, teknologinen väline, jonka toiminta on sellaista, että ihmisten on mahdollista olla sen kanssa vuorovaikutuksessa (ks. mm. Breazeal 2003). ...

View more