Recent Submissions

 • Kieli-ideologisia näkökulmia korkeakoulujen yksi-, kaksi- ja monikielisyyteen 

  Lehtonen, Heini; Saarinen, Tanja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomalaisten korkeakoulujen kielipolitiikka on perustunut samalle periaatteelle kuin Suomen perustuslaillinen kaksikielisyys: korkeakoulut ovat joko yksikielisiä tai kaksikielisiä, ja kaksikielisyys on käytännössä tarkoittanut ...
 • Rinnakkaiskielisyys hallintohenkilöstön työssä – kielen valinta ja kieliversioinnin käytännöt 

  Solin, Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomalaiset yliopistot ovat monikielistyneet vauhdikkaasti viime vuosikymmeninä, niin lisääntyneen opiskelijaliikkuvuuden kuin kansainvälisten rekrytointien myötä. Yliopistojen hallinto ja päätöksenteko on kuitenkin ollut ...
 • Monikielisyyden haasteet korkeakouluissa työntekijöiden näkökulmasta 

  Lehtimaja, Inkeri; Kurhila, Salla; Kotilainen, Lari (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Korkeakoulujen kansainvälistyminen on nostanut esiin kysymyksiä englannin ja kotimaisten kielten käytöstä työssä ja työyhteisöissä. Työntekijät kokevat monenlaisia kieleen liittyviä käytännön ja tunnetason ongelmia. Käytännön ...
 • (In)visibility of International Student Languages in Finnish Higher Education 

  Darling, Deborah (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  This article discusses language ideologies in Finnish higher education as they relate to international student languages. The paper draws upon data collected from students and lecturers and interprets this vis-à-vis the ...
 • Monikielisyys resurssiksi yliopistoissa : kielipoliittisesta tahtotilasta käytännön toimintaan 

  Reiman, Nina; Lehtonen, Tuija; Saario, Johanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Suomalaisten yliopistojen henkilökunta ja opiskelijat ovat yhä monikielisempiä, ja tämä kielten kirjo kasvaa edelleen. Perinteisesti Suomessa opiskeltujen kielten lisäksi (ks. Darling tässä teemanumerossa) yliopistoissa ...
 • Yliopiston svenska rum – korkeakoulutuksen ruotsinkieliset tilat muutoksessa? 

  From, Tuuli; Zilliacus, Harriet; Holm, Gunilla (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tutkimusten mukaan suomalaisen korkeakoulutuksen kielipolitiikoissa on alettu painottaa kansalliskielten joustavaa ja rinnakkaista käyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Toisaalta erilliset ruotsinkieliset ...
 • Opetus ja oppiminen Helsingin yliopiston kaksikielisissä kanditutkinnoissa (TvEx) – kieli-ideologisia näkökulmia 

  Lehtonen, Heini; Cvetanović, Dragana; Mickwitz, Åsa; Toom, Auli; (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tarkastelemme tässä artikkelissa Pedagogik och språklig diversitet i tvåspråkiga examina (PEDAMO) -tutkimushankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa. Tutkittavat ovat Helsingin yliopiston kaksikielisissä kanditutkinnoissa ...
 • Karjalankielinen yliopisto-opetus – vastavirtaan soutamista? 

  Riionheimo, Helka; Giloeva, Natalia (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Karjala on vakavasti uhanalainen vähemmistökieli, jolla on puhujia Suomessa ja Venäjällä. Suomessa karjalan kieli ja kulttuuri on ollut Itä-Suomen yliopistossa sivuaineena vuodesta 2009 lähtien, ja vuodesta 2021 alkaen ...
 • Yliopistojen kieli-ideologiat korkeakoulupolitiikan kuvaajina 

  Saarinen, Taina (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Yliopistojen kielikäytänteet ja -ideologiat eivät elä tyhjiössä, vaan kytkeytyvät erilaisin kierteisin tavoin yhteiskunnan poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin kerrostumiin ja kehityksiin. Tarkastelen ...
 • “It´s being a perfect summer days!” : opettajaopiskelijat tukemassa ukrainalaisia lapsia ja nuoria 

  Mustonen, Sanna; Rannankari, Matilda; Aalto, Eija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Tässä artikkelissa kerromme opettajaopiskelijoiden Ukrainasta paenneille lapsille ja nuorille toteuttamasta kesätoiminnasta. Opettajankoulutuksen tehtävä on tukea opiskelijoita kasvamaan yhteiskunnallisiksi toimijoiksi, ...
 • Peli alkaa – pakohuonepeli lukiolaisten englannin opetuksessa 

  Grönfors, Samuli; Tanskanen, Sanna-Kaisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkeli perustuu FM Samuli Grönforsin maisterintutkielmaansa varten toteuttamaan tutkimukseen, jossa tarkasteltiin pakohuonepelin käyttöä englannin opetuksessa lukiolaisille. Tutkimusta varten kehitettiin lukion oppikirjaan ...
 • Näin rakentuu kieliaiheinen pakopeli 

  Hämäläinen, Heli; Niinisalo, Reetta; Riuttanen, Sanna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Pakopeli tai pakohuonepeli voi tuoda kielten oppimiseen ainutlaatuista viihdettä ja imua. Pakopelin rakentaminen opetuskäyttöön edellyttää toteuttajaltaan jonkin verran vaivannäköä, mutta lopputulos palkitsee. Tässä ...
 • Kieliä vertailemalla kohti taitavampaa kielitietoista pedagogiikkaa 

  Tyrer, Maria; Haapanen, Katja; Aerila, Juli-Anna (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Miten puheääni ja aksentit syntyvät? Mitä on puhuttu kieli, ja mikä on äänteiden rooli puheen oppimisessa? Miksi jotkin englannin kielen sanat ovat suomea ensikielenään puhuville niin vaikeita lausua? Fonetiikka tarjoaa ...
 • Developing and Implementing a Global Citizenship Based Curriculum 

  Hubbard, Iris; Torroledo, Jenny; Koistinen, Hanna-Mari; Kantelinen, Ritva (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  This article describes the theory and practical application of developing a global citizenship education curriculum at the University of Eastern Finland’s (UEF) Teacher Training Schools through a joint project between the ...
 • Virtuaalisen kielitarjonnan luominen Ulysseus Eurooppa-yliopistolle 

  Ohinen-Salvén, Maarit; Hämäläinen, Taija (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Artikkelissa esitellään kuuden eurooppalaisen korkeakoulun yhteistyönä luotavaa kieliohjelmaa, joka on osa uutta rakenteilla olevaa Eurooppa-yliopistoa. Kehitteillä oleva kieliohjelma tukee Ulysseus Eurooppa-yliopiston ...
 • Vuorovaikutuksen näkökulma vieraskielisiin etäopetustilanteisiin – haasteita ja käytänteitä 

  Oittinen, Tuire; Haddington, Pentti (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Millaista vuorovaikutus on tilanteissa, joissa opettaja ja oppijat ovat fyysisesti eri paikoissa? Millaiset käytänteet ovat toimivia? Miten oppijoiden osallistumista ja sitoutumista voidaan parhaiten tukea? Muun muassa ...
 • Korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille tarjottava kotimaisten kielten opetus ja oppimisen tuki – opettajien näkökulma 

  Asikainen-Kunnari, Tanja; Komppa, Johanna; Heikkilä, Krista (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Kielibuusti-hanke selvitti syksyllä 2021 korkeakoulujen kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja kansainväliselle henkilökunnalle tarjottavan kotimaisten kielten opetuksen ja oppimisen tuen tämänhetkistä tilannetta. ...
 • Dokumenteista käytäntöön – ajankohtaista kieli(koulutus)politiikkaa 

  Kilpeläinen, Erja; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
 • Minne digi-tie vie kielikoulutuksessa? 

  Vaarala, Heidi; Kilpeläinen, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
 • Digitarinoita : mitä on koulutusteknologiapuhe ja miksi siihen tulee suhtautua epäillen 

  Mertala, Pekka (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2022)
  Teknologialla on teknisen olemuksensa lisäksi myös kielellinen ulottuvuus, mutta näiden kahden välillä ei välttämättä vallitse juuri minkäänlaista vastaavuussuhdetta. Tästä syystä on tärkeää kyetä erottamaan teknologian ...

View more