Show simple item record

dc.contributor.advisorPerkkilä, Päivi
dc.contributor.authorKuutti, Elina
dc.date.accessioned2022-01-07T10:20:46Z
dc.date.available2022-01-07T10:20:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79247
dc.description.abstractTutkielma käsittelee pelillistettyn opetuksen suunnittelua. Opetuksen pelillistäminen on pelielementtien ja -mekaniikkojen tuomista osaksi opetusta, jonka tavoitteena on tuoda oppimiseen peleille ominaisia kokemuksia. Oppimisen pelillistämisen hyötynä pidetään erityisesti motivaation lisääntymistä. Tutkielmassa tutkin, millaisia kokemuksia opettajilla ja pelisuunnittelijoilla on pelillisten oppimistapahtumien suunnittelusta ja millaisia taitoja tarvitaan opetuksen pelillistämiseen. Tutkimus on fenomenologinen haastattelututkimus, jossa on haastateltu yhteensä kymmentä opettajaa ja pelisuunnittelijaa heidän kokemuksistaan pelillistettyjen oppimistapahtumien suunnittelusta. Haastattelut toteutettiin keväällä 2021 ja tutkielman aineisto ovat näiden haastattelujen litteroinnit. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa on käytetty tulkitsevaa fenomenologista analyysia. Tutkimuksessa selvisi, että suunnitteluun vaikuttaa suuresti millaisessa kontekstissa suunnittelua tehdään. Pelillistetyn opetuksen suunnittelun haasteina nähtiin monenlaisten resurssien puute, pedagogisen suunnittelun ja pelisunnittelun yhdistämisen haasteellisuus sekä ei toivotut vaikutukset oppilaan ja oppilasryhmän käyttäytymiseen. Syiksi pelillistämiselle nähtiin motivaation ja oppilaslähtöisyyden lisääntyminen, monenlaisten taitojen kehittyminen ja opettajan oma työssä viihtyminen. Haastateltavat korostivat suunnittelussa moniammatillisten taitojen tärkeyttä ja tarinallisuuden, kokemuksellisuuden ja pelien rakenteellista ymmärtämistä.fi
dc.format.extent118
dc.language.isofi
dc.subject.otherpelillisyys
dc.subject.othersuunnitteluprosessi
dc.titleOpettajat pelisuunnittelijoina, pelisuunnittelijat opettajina : pelillistetyn opetuksen suunnitteluprosessi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202201071026
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusfi
dc.contributor.laitosKokkolan yliopistokeskus Chydeniusen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysofenomenologia
dc.subject.ysohaastattelututkimus
dc.subject.ysosuunnittelu
dc.subject.ysopelillistäminen
dc.subject.ysopelit
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysodigitaaliset pelit
dc.subject.ysopelisuunnittelu
dc.subject.ysotietokonepelit
dc.subject.ysooppimispelit
dc.subject.ysoprosessit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record