Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorKoistinen, Elisa
dc.date.accessioned2021-12-20T12:17:04Z
dc.date.available2021-12-20T12:17:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79051
dc.description.abstractVähittäismyynti on erittäin hintakilpailtu toimiala, ja sen vuoksi alan yritysten on jatkuvasti kehitettävä toimintaansa ja oltava kustannustietoisempia. Tämän tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää toimintolaskentaa vähittäismyyntiketjun tuotemerkkikannattavuuden ja ketjun keskusyksikön tehokkuuden arvioimi-seen. Tutkimus on toteutettu vähittäismyyntiä harjoittavan ketjun keskusyksi-kössä, joka huolehtii ketjun tavaranhankinnasta, markkinoinnista ja verkkokau-pan ylläpidosta. Tutkimusmenetelmäksi valittiin konstruktiivinen tutkimus. Tavoitteena oli luoda yrityskohtainen toimintolaskentamalli tuotemerkkikannattavuuden ja keskusyksikön toiminnan tehokkuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen teoreetti-nen osa käsittelee toimintolaskentaa, sen taustaa ja käyttökohteita sekä hankin-tatoimintaa. Tutkimuksen empiirisessä osassa raportoidaan, kuinka tutkimuk-sessa käytettävät kustannukset, toiminnot ja kustannusajurit määriteltiin, ja kuinka niitä hyödyntäen luotiin yrityskohtainen toimintolaskentamalli. Lopuksi raportissa analysoidaan toimintolaskennan tuottamia tuloksia. Analyysin perusteella voitiin tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensiksi, yrityksen 40 tär-keimmästä tuotemerkistä 20 oli kannattavia ja 3 hyvin kannattamattomia. Toiseksi, keskusyksikön toimintaa voi pitää melko tehokkaana, sillä yrityksen henkilöstö on oikein mitoitettu ja keskittyy pääasiassa ydintoimintojen tekemi-seen. Toimintamalliin kuuluu lisäksi verkostomaisuus, jossa yritys tuottaa osan ydintoiminnoistaan ostopalveluina yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa.fi
dc.format.extent65
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleTuotemerkkikannattavuus ja vähittäismyyntiketjun keskusyksikön toiminnan tehokkuus - tapaustutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112206034
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotoimintolaskenta
dc.subject.ysokustannuslaskenta
dc.subject.ysokannattavuus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record