Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorTuomi, Kirsi
dc.contributor.authorRuuska, Pirkko
dc.date.accessioned2021-12-20T08:45:43Z
dc.date.available2021-12-20T08:45:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79037
dc.description.abstractTässä tutkielmassa testattiin viiden musiikkiterapeuttisen menetelmän tai niiden sovelluksen käyttöä peruskoulun alakoulun musiikkikasvatuksessa. Tutkielmassa haluttiin saada selville oppilaiden mielipiteitä ja kokemuksia käytettyjen menetelmien innostavuudesta, helppoudesta ja siitä, kuinka usein he haluaisivat kyseistä menetelmää käytettävän. Tutkielmassa selvitettiin myös oppilaiden mielialan muutosta testituntien aikana. Tutkielman tarkoitus oli kehittää omaa ammattitaitoani musiikkikasvattajana oppilailta saadun palautteen sekä prosessista saatujen omien kokemusteni kautta. Tutkielma toteutettiin alakoulussa erään musiikin opetusryhmän kanssa, jossa oli 20 oppilasta. Aineisto kerättiin oppilailta kyselylomakkeilla (liitteet 1,2 ja 3) viidellä oppitunnilla kevään 2021 aikana. Testikerroilla käytetyt musiikkiterapeuttiset menetelmät olivat laulaminen, musiikkimaalaus, yhteissoitto kuvionuottimenetelmää soveltaen, musiikin kuuntelu, johon liittyi mielikuvatyöskentelyä piirtäen ja kirjoittaen sekä rytmi-improvisaatio. Käytössä oli kolme erilaista kyselylomaketta; yksi ennen tutkimusprosessia, yksi oppituntien alussa ja yksi oppituntien lopussa. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvantitatiivinen ja koska tavoitteena oli kehittää omaa työtä, tutkimuksen luonne oli toimintatutkimuksen tapainen. Analysointimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Saadut tulokset esitettiin pääosin keskiarvoina pylväskuvioissa. Tärkein tutkimuksesta saatu tulos oli se, että, kun toiminta koetaan innostavana, sillä on suurempi positiivinen vaikutus mielialaan. Innostavimpina toimintatapoina koettiin laulaminen, musiikkimaalaus ja yhteissoitto. Toiminnan helppoudella ei niinkään ollut yhteyttä sen innostavuuteen. Oppilaiden mieliala nousi kaikilla muilla testitunneilla lukuun ottamatta musiikin kuuntelutuntia.fi
dc.format.extent38
dc.language.isofi
dc.subject.otherterapeuttinen opettajuus
dc.titleAlakoulun musiikkikasvatusta musiikkiterapeuttisella otteella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112206020
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapiafi
dc.contributor.oppiaineMusic Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysokokemukset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot