Show simple item record

dc.contributor.advisorTuomi, Kirsi
dc.contributor.authorSuontama, Essi
dc.date.accessioned2021-12-20T07:23:32Z
dc.date.available2021-12-20T07:23:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/79028
dc.description.abstractTämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena on tuottaa tietoa Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa käytössä olevasta MusaPeda-toimintamallista. Tutkimuksessa selvitetään lasten ajatuksia siitä, miten he kokevat MusaPeda-tominnan sekä ohjaajan havaintoja asioista, joita nousee esiin tutkittavassa MusaPeda-ryhmästä. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa, että MusaPedan avulla voi varhaiskasvatuksessa musiikillisella pienryhmätoiminnalla työskennellä lasten kasvun ja kehityksen tukemiseksi juuri niissä asioissa, mitkä ryhmässä olevien lasten tarpeista nousevat. Tutkimukseni kohdistuu Espoolaisen päiväkodin esikouluikäisten MusaPeda-ryhmään, jossa on kaksi erityisen tuen lasta sekä kaksi yleisen tuen lasta. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaineisto koostuu kahdesta eri osasta, lasten ajatuksista ja ohjaajan havainnoista. Tutkimusaineisto kerättiin lasten videoavusteisista haastatteluista, hymynaamakyselyistä sekä ohjaajan havainnointimuistiinpanoista. Aineisto tiivistettiin ja analysoitiin sisällönanalyysia ja luokittelua apuna käyttäen. Lasten näkökulmasta tutkimukseni osoittaa, että lapset kokevat MusaPeda-toiminnan hauskana, tärkeänä ja merkityksellisenä. He oppivat MusaPedassa uusia asioita, saavat onnistumisen kokemuksia sekä aikuisen arvostavaa aikaa ja huomiota. He saavat uusia ystäviä sekä kokemuksen hyvästä yhteishengestä ryhmässä. Ohjaajan havainnoista nousee esille erityisesti neljä asiaa MusaPeda-toiminnassa: osallisuus, tunnetaidot, itseilmaisu sekä onnistumisen kokemukset. Tutkimustuloksissa painottuu lisäksi läsnäoleva, henkilökohtainen, arvostava sekä kiireetön kohtaaminen ja aito nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemus. Tässä tutkimuksessa MusaPeda-toimintamalli näyttäytyy melko helposti varhaiskasvatuksen arjessa toteutettavana työtapana, jolla voi monipuolisesti tukea lapsen kasvua ja kehitystä.fi
dc.format.extent41
dc.language.isofi
dc.subject.otherMusaPeda
dc.subject.othermusiikillinen pienryhmä
dc.subject.otherkvalitatiivinen tutkimus
dc.title"Se musiikki niinku vei mut sinne tunteisiin" : esikouluikäisten lasten ajatuksia ja ohjaajan havaintoja MusaPeda-toiminnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202112206011
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkiterapiafi
dc.contributor.oppiaineMusic Therapyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3053
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysomusiikkikasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record