Show simple item record

dc.contributor.advisorMero, Joel
dc.contributor.authorPaananen, Tiina
dc.date.accessioned2021-11-12T06:20:25Z
dc.date.available2021-11-12T06:20:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78632
dc.description.abstractKuluttajien brändikäsityksissä on tapahtunut muutos pitkällä aikavälillä. Brändi ei ole ainoastaan väri tai symboli, vaan kuluttajan ja brändin välille on tutkimuksissa havaittu voivan syntyä ihmisten välistä suhdetta mukaileva suhde. Tämä muutos on nähtävissä tutkimussuuntauksissa, jossa on tutkittu enemmän brändin ja kuluttajan välisiä suhteita. Tämän tutkimuksen tavoite on brändisuhdeilmiön parempi ymmärrys. Tutkimuksessa keskitytään luomaan ymmärrystä digitaalisen kuluttajapalvelubrändin ja kuluttajan välisen suhteen suhdetyypeistä. Suhdetyyppien ilmentymiä tarkastellaan affektiivisessa, kognitiivisessa ja behavioristisessa dimensiossa. Tutkimuksen toteutustapa oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Aineistonkeruu tehtiin teemahaastattelemalla neljätoista aktiivista digitaalista kuluttajapalvelun käyttäjää. Haastateltavien ikähaarukka oli 20-35 vuotta ja haastateltavista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimustuloksissa kaikki haastateltavat pystyttiin jakamaan neljään suhdetyyppiin: brändimieltymys, brändikiintymys, brändirakkaus ja brändiaddiktio. Brändimieltymyksessä kuluttajien sitoutuminen oli lähes olematonta, mutta behavioristisia ilmentymiä oli hieman löydettävissä. Bändikiintymyksessä korostui behavioristinen matala sidos brändin ollessa osa kuluttajan arkirutiineja. Brändirakkaudessa näkyi erityisesti affektiivinen sidos voimakkaina tunnekuvauksina. Brändiaddiktio havaittiin voimakkaasti kaikilla dimensioilla brändiin riippuvuutena ja sen korvaamattomuutena. Uutena löydöksenä voitiin kuvata brändipassiivinen suhdetyyppi, jossa palvelua käytettiin jopa vuosien ajan aktiivisesti, sitoutuen palveluun lähinnä behavioristisesti. Lisäksi tutkimustuloksissa huomattiin, että osa haastateltavista muodosti korvaamattoman riippuvuussuhteen digitaalisiin kuluttajapalvelubrändeihin niin, että ne olivat arjessa kriittisiä ja omasivat korvaamattomia osia henkilön historiassa.fi
dc.format.extent59
dc.language.isofi
dc.subject.otherbrändin ja kuluttajan välinen suhde
dc.subject.otherasiakassitoutuminen
dc.subject.otherdigitaalinen kuluttajapalvelu
dc.subject.otherbrändimieltymys
dc.subject.otherbrändikiintymys
dc.subject.otherbrändirakkaus
dc.subject.otherbrändiaddiktio
dc.titleBrändin ja kuluttajan välinen suhde digitaalisissa kuluttajapalveluissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111125647
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMarkkinointifi
dc.contributor.oppiaineMarketingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20423
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysokuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysositoutuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record