Show simple item record

dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorJämsä, Heidi
dc.date.accessioned2021-11-11T07:23:38Z
dc.date.available2021-11-11T07:23:38Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78605
dc.description.abstractYritysten ulkoista taloudellista raportointia säätelevät useat lait, asetukset ja standardit niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kansainväliset markkinat ovat myös luoneet tarpeen kansainväliselle sääntelylle, jotta talousraportoinnilla välitettävä informaatio on johdonmukaista, läpinäkyvää ja sidosryhmien saatavilla ympäri maailmaa. Euroopan unionin (EU) alueella listattujen pörssiyhtiöiden on raportoitava tilinpäätöksensä vuodesta 2021 lähtien uusien teknisten standardien, Euroopan yhtenäisen sähköisen muodon (European Single Electronic Format - ESEF), mukaisesti. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, miten nämä uudet vaatimukset vaikuttavat kohdeyrityksen raportointiprosessiin, sekä löytää hyvä ratkaisu kohdeyritykselle näiden uusien vaatimusten täyttämiseksi. Tämän saavuttamiseksi oli tarpeen tutustua kohdeyrityksen raportointiprosessiin, avainhenkilöiden odotuksiin ratkaisusta ja ratkaisuvaihtoehtoihin. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa käytettiin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen perusteella kohdeyritykselle suositellaan kahta ohjelmistopalveluntarjoajaa. XBRL-raportoinnin (eXtensible Business Reporting Language) vaikutukset ovat kohdeyritykselle tässä vaiheessa vielä melko vähäisiä, mikä osittain johtuu siitä, että suuria muutoksia raportointiprosessiin tai siinä käytettäviin ohjelmistoihin ei toivota. Pääosin XBRL-raportointi lisää hieman kohdeyrityksen talousraportoinnin kustannuksia ja muutamia pieniä työvaiheita raportointiprosessiin.fi
dc.description.abstractCompanies' external financial reporting is regulated by a number of laws, regulations and standards, both nationally and internationally. International markets have created the need for international regulation to ensure that the information provided in financial reporting is consistent, transparent and well accessible to stakeholders around the world. Listed companies in European Union (EU) must report their financial statements from the 2021 financial statements onwards in accordance with the new technical stand-ards, the European Single Electronic Format (ESEF). The aim of this thesis was to examine how these new requirements affect the reporting process of the case company and to find a good solution for the case company to meet these new requirements. To achieve this, it was necessary to become familiar with the case company's reporting process, key personnel's expectations of the solution and solu-tion options. The study was carried out as a case study, utilizing qualitative research methods. Two software service providers are recommended to the case company based on the study. Both software are bolt-on type solutions. The impact of XBRL (eXtensible Busi-ness Reporting Language) reporting on the case company at this stage is still quite small, which is partly due to the fact that major changes to the reporting process or the software used in it are not desired. For the most part, XBRL reporting is slightly increas-ing the cost of financial reporting to the case company and adds few work steps to the reporting process.en
dc.format.extent47
dc.language.isoen
dc.subject.otherESEF
dc.subject.otherXBRL
dc.subject.otherIFRS
dc.subject.otherCSF
dc.titleThe implementation of XBRL technology to financial reporting in a case company
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202111115623
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysoIFRS-standardit
dc.subject.ysokansainvälinen tilinpäätöskäytäntö
dc.subject.ysoaccounting
dc.subject.ysoInternational Financial Reporting Standards
dc.subject.ysointernational financial accounting standards


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record