Show simple item record

dc.contributor.authorSivola, Jukka
dc.contributor.authorNärhi, Vesa
dc.contributor.authorSavolainen, Hannu
dc.date.accessioned2021-10-26T09:47:59Z
dc.date.available2021-10-26T09:47:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSivola, J., Närhi, V., & Savolainen, H. (2018). Kasvatuksellisesta pienluokasta yleisopetukseen : käyttäytymishäiriöiden erityisen tuen toimintamalli ja sen tuloksellisuus. <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>28</i>(2), 35-51. <a href="https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/kasvatuksellisesta-pienluokasta-yleisopetukseen-kayttaytymishairioiden-erityisen-tuen-toimintamalli-ja-sen-tuloksellisuus/" target="_blank">https://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/kasvatuksellisesta-pienluokasta-yleisopetukseen-kayttaytymishairioiden-erityisen-tuen-toimintamalli-ja-sen-tuloksellisuus/</a>
dc.identifier.otherCONVID_28142818
dc.identifier.otherTUTKAID_78144
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78361
dc.description.abstractArtikkelissa kuvataan alakouluikäisille oppilaille tarkoitetun kasvatuksellisen pienluokan toimintamallia. Oppilaat ovat erityisessä tuessa käyttäytymisen ongelmiensa vuoksi, ja tutkimme luokkamuotoisen erityisopetuksen toimintamallin tuloksellisuutta oppilaan yleisopetukseen palaamisen näkökulmasta. Intervention tavoitteena on kehittää oppilaan ryhmässä toimisen taitoja, oman käyttäytymisen hallintaa ja akateemisia taitoja. Tässä tutkimuksessa analysoitua toimintamallia on kehitetty ja käytetty Joensuussa vuodesta 1990 alkaen yhdessä alakoulussa, josta tässä tutkimuksessa käytetty tieto on kerätty. Tutkimuksen kohteena olevien pienluokkien kaikkien oppilaiden (N = 162) koulupolusta on kerätty tietoa vuosina 1990–2014 opetuksen kehittämiseksi ja sen tuloksellisuuden arvioimiseksi. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että vain viidesosa kaikista tutkimuksen kohteena olevissa pienluokissa opiskelleista oppilaista tarvitsi erityisen tuen tukitoimia käyttäytymisen ongelmiensa vuoksi yläkoulussakin. Sen sijaan yli puolet oppilaista palasi onnistuneesti yleisopetusryhmään omaan lähikouluunsa viimeistään yläkoulun aikana. Onnistunut palaaminen oli huomattavasti todennäköisempää, jos kuvattu tuki oli alkanut riittävän aikaisin, vuosiluokkien 1–4 aikana. Tämän toimintamallin vaikuttavuus pysyi hyvin vakaana koko tutkimusajanjakson ajan.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.relation.urihttps://bulletin.nmi.fi/2018/11/23/kasvatuksellisesta-pienluokasta-yleisopetukseen-kayttaytymishairioiden-erityisen-tuen-toimintamalli-ja-sen-tuloksellisuus/
dc.rightsIn Copyright
dc.titleKasvatuksellisesta pienluokasta yleisopetukseen : käyttäytymishäiriöiden erityisen tuen toimintamalli ja sen tuloksellisuus
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110265391
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange35-51
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume28
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Niilo Mäki Instituutti, 2018
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysotoimintamallit
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p21828
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p18355
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p10573
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p41
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p3817
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright