Show simple item record

dc.contributor.authorKiviniemi, Oona
dc.date.accessioned2021-10-04T09:10:31Z
dc.date.available2021-10-04T09:10:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78000
dc.description.abstractErilaiset tunteet ovat vahvasti läsnä eri oppimistilanteissa. Ne voivat vaikuttaa oppimiseen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Kielen oppimiseen liittyvää ahdistusta on tutkittu jo vuosikymmenten ajan. Kieliahdistus määritel-lään tilannesidonnaiseksi ahdistukseksi, jota esiintyy yleensä erilaisissa kielenkäyttö- ja oppimistilanteissa. Suurin osa aiemmin tehdyistä tutkimuksista liittyvät luokkahuoneessa koettuun kieliahdistukseen, mutta on tärkeää huomioida myös etäopetuksen näkökulma, erityisesti nyt kun COVID-19 pandemian aikana suurin osa opetuksesta siirtyi etäopetukseen. Etäopetusta jatketaan osittain varmasti myös pandemian jälkeenkin, jonka vuoksi kieliahdistusta tulisi tutkia enemmän myös tästä näkökulmasta. Tässä tutkielmassa tutkittiin yliopiston englannin opiskelijoiden kokemuksia kieliahdistuksesta englannin kielen etätunneilla. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, johon vastasi 45 anonyymia opiskelijaa. Kyseessä on sekä laadullinen että määrällinen tutkimus, jossa tutkitaan osallistujien yksilöllisiä kokemuksia, syy- ja seuraussuhteita, sekä määrällisiä tuloksia. Tutkimuksessa otetaan huomioon osallistujien kokemuksia myös luokkahuoneessa, jotta voidaan vertailla niitä etätuntien kanssa. Tavoitteena on selvittää, että kokevatko englannin kielen opiskelijat ahdistusta englannin kielen etätunneilla, onko ahdistuksen määrä muuttunut etäopetukseen siirryttäessä, miksi ahdistusta koetaan ja mitkä tekijät vaikuttavat ahdistuksen määrään. Tuloksista selviää, että kieliahdistusta esiintyy myös englannin kielen yliopisto-opiskelijoilla. Yleisimmät ahdistavat tilanteet liittyvät ääneen puhumiseen, kuten esitelmien ja puheiden pitämiseen muiden edessä. Myös ne opiskelijat, jotka eivät yleensä koe ahdistusta, voivat näissä tilanteissa sitä kokea. Epäonnistumisen ja kielteisen arvioinnin pelko ovat suurin syy ahdistukselle. Pelätään, että sanotaan jotain väärin tai ei äännetä sanoja oikein. Myös muiden opiskelijoiden ja opettajan mielipiteitä jännitetään.fi
dc.format.extent54
dc.language.isoen
dc.subject.otherforeign language anxiety
dc.titleForeign language anxiety among English university students during English distance classes
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202110045056
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokieli ja kielet
dc.subject.ysoverkko-oppiminen
dc.subject.ysoahdistus
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysolearning
dc.subject.ysolanguages
dc.subject.ysoonline learning
dc.subject.ysoanxiety
dc.subject.ysolanguage learning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record