Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Pertti
dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.authorMännistö, Perttu
dc.date.accessioned2021-09-27T06:37:23Z
dc.date.available2021-09-27T06:37:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77904
dc.description.abstractOlen pro gradu -tutkielmassani tarkastellut nykynuorten kansalaisuuteen kohdistuvia toimijuusodotuksia. Aineistona olen käyttänyt nykyistä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, Demokratiakasvatusselvitystä ja Euroopan unionin Nuorisostrategiaa vuosille 2019–2027. Analysoin aineistoa teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Analyysia ohjaavana, tutkimuksen keskeisenä teoriana käytin hallintamentaliteettitutkimuksen viitekehystä. Analyysin pohjalta syntyi kolme erilaista kategoriaa, joiden pohjalta lukija voi hahmottaa, millaisia sisältöjä ja odotuksia nuorten kansalaistoimijuudelle tutkituissa asiakirjoissa on annettu. Nämä kolme kategoriaa ovat: 1. Aktiivinen toimijuus ja osallistuminen, 2. Yritteliäs ja itseohjautuva yksilö sekä elinikäinen oppiminen ja 3. Globaali ja monikulttuurinen yksilö. Rakentamieni kategorioiden perusteella väitän, että nuoren nykykansalaisen toivottaisiin toimivan ja osallistuvan aktiivisesti odotetulla tavalla, hän olisi yritteliäs, minkä vuoksi hän hakeutuisi itseohjautuvasti jatkuvasti sellaisten asioiden äärelle, jotka kehittäisivät hänen osaamistaan, jotta kansakunta pysyy kilpailukykyisenä, hän ymmärtäisi globaalia maailmaa ja olisi sitoutunut monikulttuurisuuden edistämiseen.fi
dc.description.abstractI have in my pro gradu -research examined the expectations directed towards young people’s citizen-agency. As the research-data I have used the current Finnish National Core Curriculum for Basic Education, The Report on the State of Democracy Education in Finland, and the European Union’s Youth Strategy for the years 2019–2027. I used theory-driven content analysis to handle the data. The theoretical framework of the research is called governmentality. I formed three categories based on the analysis. Through the categories, the reader can identify, what kind of contents and expectations are given to the young people’s citizen-agency. The three formed categories are: 1. Active agency and participation, 2. Entrepreneurial and Self-determining Individual and Life-Long Learning, and 3. Global and Multicultural Individual. On the basis of the categories I have created I argue that young citizen of today is desired to act and participate in an expected manner, she would be entrepreneurial, constantly updating her skills and competencies to keep the economic growth of the nation steady, she would understand the global world, and be committed to advancing multiculturalism.en
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.titleKansalaiskasvatus hallintana : tutkimus nuorten toimijuuteen kohdistuvista odotuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202109274973
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysokansalaiskasvatus
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoosallistuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record