Recent Submissions

 • Suomalaisen viittomakielen täydennyskoulutusta kehittämässä 

  Kronqvist, Antti; Jantunen, Tommi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskus toteutti vuosina 2018–2020 OKM-rahoitteisen Suomalaisen viittomakielen opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin täydennyskoulutusta viittomakielen ...
 • Näkökulmia nuorten monikielisyyteen ja Suomen kielivarantoon 

  Kalliokoski, Jyrki; Lehtimaja, Inkeri; Nissilä, Leena; Vaarala, Heidi (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Kohti sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa? : 10 kysymystä maahan muuttaneista ja koulutuksesta 

  Kilpeläinen, Erja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
 • Oppilaiden yksilöllisyyden huomioiminen varhennetussa kieltenopetuksessa 

  Roiha, Anssi; Mäntylä, Katja (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Varhennettu kieltenopetus on yleistynyt viime vuosina maailmanlaajuisesti. Myös Suomessa ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opetus aloitetaan nykyisin viimeistään ensimmäisen luokan keväällä. Opetuksen ensisijaisena ...
 • Elements of success : Finding good practices of integration for teachers with refugee backgrounds 

  Yli-Jokipii, Maija; Zavrtanik, Lucija; Haswell, Nicholas; Pinto-Bello, Raquel (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  In this paper we present some key results of our EU project EMERGenCeS Erasmus+ which aims to find best practices in helping teachers with refugee backgrounds integrate into European Union countries. We collected data about ...
 • Avoimet oppimateriaalit – vihdoin yhdessä paikassa 

  Lehto, Olli (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Avoimet oppimateriaalit ovat avoimella lisenssillä lisensoituja digitaalisia oppimateriaaleja, joita voi käyttää maksutta omassa opetuksessa ja oppimisessa. OKM ja OPH julkaisivat maaliskuussa 2020 Avointen oppimateriaalien ...
 • Kielikylpyoppilaat lähisukukielen äärellä – kuinka luontuu tanskan lukeminen? 

  Nyqvist, Eeva-Liisa (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Suomalaisten kielitaidon ja sen myötä kansallisen kielivarannon kapenemisesta on oltu maassamme huolissaan jo pitkään. Esittelen tässä artikkelissa pilottitutkimustani, jossa 15-vuotiaat kielikylpyoppilaat yhtäältä arvioivat ...
 • Kielten kirjo haasteena Namibian kouluissa 

  Norro, Soili (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Opetuskielen merkitys oppimiselle on suuri, sillä se vaikuttaa sekä työtapoihin että oppimistuloksiin. Muuttoliike ja kolonialismi ovat kuitenkin luoneet tilanteita, joissa lähes puolella maailman väestöstä ei ole ...
 • Kielenoppija tarvitsee mediaation taitoja ja avaran käsityksen kääntämisestä 

  Kinnunen, Tuija; Koskinen, Kaisa; Koponen, Maarit (Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto, 2021)
  Pohdimme kirjoituksessamme, mitkä ajatukset kääntämisestä olisivat tärkeitä kieltenopettajille ja kielenoppijoille. Tarkastelemme käännöstieteen näkökulmasta, miksi mediaatio on tärkeä osa eurooppalaista viitekehystä ...