Show simple item record

dc.contributor.authorHuupponen, Eeva
dc.date.accessioned2021-08-30T09:06:33Z
dc.date.available2021-08-30T09:06:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77594
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmassani tarkastelen eräässä suomalaisessa lukiossa saksan opetuksessa tehtyä Die Welle-kirjaprojektia opettajan asettamien oppimistavoitteiden ja oppilaiden omien oppimiskokemusten pohjalta. Koska kirjallisuus on yksi saksa vieraana kielenä -oppiaineen pääalueista, tulisi myös saksan opetuksessa huomioida kirjallisuuden tärkeys ja sen tarjoamat monenlaiset mahdollisuudet. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, kohtaavatko opettajan asettamat oppimistavoitteet ja oppilaiden oppimiskokemukset toisensa, vai onko niiden välillä eroja. Tutkielman teoreettinen viitekehys sisältää katsauksen kirjallisuuspedagogiikkaan, kirjallisuuden käyttöön vieraan kielen opetuksessa sekä kirjallisuuden käyttöä puoltaviin tekijöihin. Lukioiden opetussuunnitelman sisältöä tarkastellaan vieraiden kielen osalta: kehotetaanko vieraissa kielissä kirjallisuuden käyttöön? Tutkimusmetodina on käytetty laadullista sisällönanalyysia. Tutkimuksen materiaalina ovat Die Welle -kirjaprojektin johdantoluennot, oppilaiden ryhmäkeskustelut, opettajan haastattelu sekä oppilaille teetetyn kyselylomakkeen vastaukset. Tuloksista nousivat vahvasti esille opettajan tavoitteiden ja oppilaiden oppimiskokemusten samankaltaisuus. Tavoiteltuja aihepiirejä olivat muun muassa kielellinen ja kirjallinen kehitys, tietoisuus teoksesta sekä ajattelun kehitys. Oppimiskokemuksissaan oppilaat korostivat näiden kerrytettyjen taitojen lisäksi myös henkilökohtaista luottamusta omiin taitoihin ja onnistumisen kokemuksia saksankielisen romaanin lukemisessa. Tutkimustuloksista on pääteltävissä, että kirjallisuusprojektin kautta saavutettiin ja opittiin monenlaisia taitoja. Oppilaat korostivat myös motivaation kasvua vieraskielisten tekstien lukemiseen, minkä voi nähdä positiivisena kannanottona myös myöhempää kirjallisuuden käyttöä varten kaikkien vieraiden kielten opetuksessa.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isode
dc.subject.otherkirjallisuus vieraan kielen opetuksessa
dc.subject.otherDaF
dc.subject.otherDie Welle
dc.titleLernerfahrungen und Lernziele mit der Verwendung eines Buchprojekts : eine Falluntersuchung über das Buchprojekt Die Welle im DaF-Unterricht in einer finnischen gymnasialen Oberstufe
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202108304681
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysosaksan kieli
dc.subject.ysovieraat kielet
dc.subject.ysokirjallisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record