Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorAsunta, Laura
dc.contributor.authorLaine, Sari
dc.date.accessioned2021-07-19T04:21:13Z
dc.date.available2021-07-19T04:21:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77171
dc.description.abstractKuntalaisten osallisuus ja osallistuminen on noussut puheenaiheeksi monissa läntisissä demokratioissa 1990–2000-lukujen taitteessa. Vastauksena kuntalaisten laimeaan vaa-liosallistumiseen erityisesti edustuksellisessa paikallisdemokratiassa on nostettu varsinkin osallistuvan demokratian ja deliberatiivisen demokratian tuomat mahdollisuudet uusiin osallistumisen tapoihin. Myös lakeja on säädetty tätä silmällä pitäen. Osallisuus ja osallistaminen edellyttävät vuorovaikutteista viestintää. Kuntien viestintää hoidetaan kaikilla kuntaorganisaation tasolla keskushallinnosta yksittäisiin organisaatioihin. Kunnan viestinnän tulisi olla osallistavaa, luoda osallisuuden mahdollisuuksia. Tutkimuskysymysten avulla pyrittiin saamaan vastauksia siihen 1) Millaisia rooleja kuntalaisilla on osallisina? sekä 2) Millainen kunnan viestintä tukee kuntalaisten osallisuutta? Tutkimusmenetelmänä on tulkitsevaa käsitetutkimus. Osallistavaan viestintään liittyviä suomenkielisiä käsitteitä on osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen. Englanninkielisiä vastineita, joita tässä tutkimuksessa on käytetty ovat puolestaan engagement, empowerment, involvement, co-production ja participation. Kuntalaisten osallisuutta on aiemmin tutkittu esimerkiksi toiminnallisten roolien sekä vaikuttajaprofiilien avulla. Tässä tutkimuksessa on pyritty yhdistämään niihin kuntaviestinnän osuus. Tavoitteena on ollut myös luoda katsaus siihen, miten ajattelu kuntalaisten osallisuudesta ja sen lisäämisestä on saanut alkunsa. Kuntalaiset kuuluvat moniin sidosryhmiin, jotka muuttuvat heidän elämänkaarensa aikana. Kuntalaiset voidaan kuitenkin nähdä yleisellä tasolla osallisina muun muassa kuntapalveluiden käyttäjinä ja kehittäjinä sekä osallisina päätösasioiden valmisteluprosessiin ja päätösten arviointiin. Jotta kunnan viestinnällä voidaan tukea moninaisten kuntalaisten osallisuutta, viestintäsuunnitelmissa tulee huomioida osallisuus ja rakentaa sitä kautta mahdollisuuksia kuntalaisten osallistumiselle. Lopputuloksena ei kuitenkaan pitäisi olla näennäisosallisuus, vaan kuntalaisten mahdollisuus aidosti vaikuttaa kunnan toimintaan sekä tuntea kuuluvansa yhteiskuntaan.fi
dc.format.extent121
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherosallistava viestintä
dc.subject.otherkunnan viestintä
dc.titleKunnan viestintä kuntalaisen osallisuutta tukemassa : tulkitseva käsitetutkimus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107194346
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysodemokratia
dc.subject.ysokuntalaiset
dc.subject.ysoosallistaminen
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysovaikuttaminen
dc.subject.ysopäätöksenteko
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysokansalaiset
dc.subject.ysolähidemokratia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot