Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapakoski, Kaisa
dc.contributor.authorTähtinen, Johanna
dc.date.accessioned2021-07-06T06:54:42Z
dc.date.available2021-07-06T06:54:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/77004
dc.description.abstractTämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tarkastella, kuinka aktiivisen kansalaisuuden ihanne näkyy tutkimuskirjallisuuden perusteella Suomen vanhushoivapolitiikassa sekä vanhushoivan käytännöissä. Teoriapohjana tutkielmassa toimii Newmanin ja Tonkensin (2011) jäsennys aktiivisen kansalaisuuden ihanteesta. He ovat jakaneet aktiivisen kansalaisuuden kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat valinnanvapaus hyvinvointipalveluiden markkinoilla, kansalaisten laajennettu vastuu sekä kansalaisten osallistuminen palveluissa, päätöksenteossa ja hallinnossa. Tutkielman menetelmänä olen soveltanut kirjallisuuskatsausta. Olen tulkinnut aineistoa käyttäen apuna kyseistä valinnanvapauden, vastuun sekä osallistumisen kehikkoa. Tutkielman aineiston perusteella vaikuttaisi siltä, että aktiivisen kansalaisuuden ihanne on Suomessa läsnä sekä vanhushoivapoliittisissa näkökulmissa asiakirjatasolla kuten myös vanhushoivan arjen käytännöissä. Valinnanvapaus näkyy hoivapolitiikan asiakirjoissa erityisesti kuluttajuuden korostumisena, jonka kautta kansalaisilla ajatellaan olevan mahdollisuudet toteuttaa valinnanvapautta. Valinnanvapaus voi parhaimmillaan lisätä ikääntyneiden kansalaisten ja heidän hoivaajiensa valinnanmahdollisuuksia, mutta lisää samalla yksittäisen kansalaisen vastuuta hoivan laadusta. Vanhushoivassa on aineiston perusteella havaittavissa kehityssuunta, jossa kansalaisten odotetaan ottavan enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Tätä tavoitetta pyritään edistämään myös osallistumisen kautta, sillä osallistumalla yhteisön ja perheen toimintaan kansalaisen on mahdollista ottaa myös enemmän vastuuta läheisten hoivasta. Osallistuminen näyttäytyy tärkeänä tavoitteena, mut-ta konkreettiset keinot sen lisäämiseksi jäävät aineiston perusteella vähäisiksi. Kansalaisten aktiivisuuden korostaminen viittaa siihen, että universalistinen ajattelu on osittain jäämässä syrjään vanhushoivapolitiikassa ja sosiaalisten oikeuksien toteuttamisen sijaan korostetaan mahdollistavia olosuhteita. Vanhusten hyvän hoivan ja elämän kannalta vaikutukset ovat merkittäviä, sillä he voivat joutua hoivan saamisessa eriarvoiseen asemaan.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otheraktiivinen kansalaisuus
dc.titleAktiivisen kansalaisen ihanne ikääntyneen kansalaisuutta määrittämässä : ikääntyneiden kansalaisuus hoivapolitiikassa ja hoivan käytännöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202107064190
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovalinnanvapaus
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysokansalaisuus
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysohyvinvointivaltio
dc.subject.ysovastuu
dc.subject.ysohoivatyö
dc.subject.ysovanhuspalvelut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record