Show simple item record

dc.contributor.advisorEloranta, Antti
dc.contributor.advisorØystein Gjelland, Karl
dc.contributor.authorKangosjärvi, Henna
dc.date.accessioned2021-06-29T05:45:47Z
dc.date.available2021-06-29T05:45:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76888
dc.description.abstractRavintoverkkotutkimukset yhdistävät biodiversiteetin sekä ekosysteemien toiminnan ja tarjoavat täten kokonaisvaltaisemman näkökulman suojelubiologisiin tutkimuksiin. Ravintoverkkotutkimuksissa on tärkeä huomioida generalistien petojen kasvunaikaset ravinnonkäytönmuutokset sekä niiden riippuvuus eliöyhteisön rakenteesta ja mahdolliset vaikutukset ekosysteemin toimintaan. Tutkin Pro gradu – tutkielmassani vakaiden isotooppien analyysin sekä syönnösanalyysin avulla, miten kalayhteisökoostumus vaikuttaa nieriän (Salvelinus alpinus) ja taimenen (Salmo trutta) kasvunaikaisiin ravinnonkäytön muutoksiin yhdeksässä subarktisessa järvessä. Tulosten mukaan molemmilla lajeilla esiintyy kasvunaikaista ravinnonkäytön muutosta trofiatason suhteen. Kalayhteisö vaikutti tähän muutokseen ainoastaan nieriän kohdalla siten, että trofiataso kasvoi pituuden suhteen allopatrisessa järvessä (ainoastaan nieriää) ja laski pituuden mukaan järvissä, joissa oli useampia kalalajeja, mukaan lukien taimenta. Kalayhteisö ei vaikuttanut taimenen kasvunaikaisten ravinnonkäytönmuutosten suuntaan tai ajankohtaan. Tulokset havainnollistavat hyvin, kuinka ravinnonkäytön joustavuudeltaan eroavat lohikalat voivat reagoida eri tavoin kilpailu- ja saalistussuhteisiin järvien ravintoverkoissa. Tämän vuoksi kalayhteisökoostumus sekä alkuperäisten lohikalalajien kasvunaikaiset ravinnonkäytön muutokset tulisi huomioida subarktisten järvien suojelu- ja hoitotoimenpiteitä suunniteltaessa.fi
dc.description.abstractFood-web studies integrate both biodiversity and ecosystem function and are thus a good tool for more holistic approaches in conservation biology. In food-web studies, ontogenetic niche shifts (i.e., changes in diet and habitat use as individuals grow) by generalist predators are important factors to consider in order to understand how ecological communities are structured and what affects their functioning. By using stable isotope and stomach content analyses, I investigated how fish community composition can affect the trophic niche (i.e., diet and habitat use) of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and brown trout (Salmo trutta) in nine subarctic lakes. The results indicated ontogenetic niche shifts in trophic position for both species. However, the fish community composition affected the ontogenetic niche shifts only with charr, so that trophic position of charr increased with length in charr-only fish community and decreased with length in lakes with multiple fish species. With trout, fish community did not affect the timing or direction of ontogenetic niche shifts. The results indicate how salmonid fishes with contrasting niche plasticity may show different responses to competitive and predatory interactions within lake communities. Thus, the fish community composition and ontogenetic niche shifts by native salmonid fishes are important factors to consider when developing sustainable management and protection strategies for subarctic lakes, that are increasingly subject to multiple anthropogenic threats.en
dc.format.extent38
dc.language.isoen
dc.subject.otherdiet
dc.subject.othersalmonid fishes
dc.subject.otherstable isotope analysis
dc.titleEffects of fish community composition on ontogenetic niche shifts of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and brown trout (Salmo trutta) in subarctic lakes
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106294078
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAkvaattiset tieteetfi
dc.contributor.oppiaineAquatic sciencesen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4012
dc.subject.ysoruokinta
dc.subject.ysonieriä
dc.subject.ysoravintoverkot
dc.subject.ysoekosysteemit (ekologia)
dc.subject.ysotaimen
dc.subject.ysoharmaanieriä
dc.subject.ysoisotoopit
dc.subject.ysokalat
dc.subject.ysolohikalat
dc.subject.ysofeeding
dc.subject.ysochar
dc.subject.ysofood webs
dc.subject.ysoecosystems
dc.subject.ysotrout
dc.subject.ysolake trout
dc.subject.ysoisotopes
dc.subject.ysofishes
dc.subject.ysoSalmoniformes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record