Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorTaipale, Otto
dc.date.accessioned2021-06-22T05:54:40Z
dc.date.available2021-06-22T05:54:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76777
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkin, millä lailla musiikillinen tausta ja ajatukset musiikin opettamisesta ovat yhteydessä luokanopettajaopiskelijoiden rytmiseen osaamiseen. Tutkielman aineisto kerättiin loppuvuodesta 2020 ja se sisältää kyselylomakkeen vastaukset 13 henkilöltä ja rytmitehtävien vastaukset 8 henkilöltä. Tutkielma on sen pienen otoksen vuoksi luonteeltaan tapaustutkimus, jonka aineistoa on analysoitu tilas-tollisin menetelmin. Tutkimus täydentää aikaisempaa luokanopettajien musiikkikasvattajuutta koskevaa tutkimusta. Sen perusteella tiedetään, että merkittävä osa luokanopettajista kokee valmistuessaan olevansa epäpäteviä opettamaan musiikkia. Aikaisempien tutkimusten aineisto on sisältänyt kyselylomakkeiden ja kirjallisten tehtävien vastauksia. Tässä tutkielmassa pyrin laajentamaan aiheeseen liittyvää tietoa tarkastelemalla luo-kanopettajien musiikillista osaamista myös musisointinäytteiden ja nuottinäytteiden avulla. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat musiikillinen osaaminen, rytminen osaaminen, kompetenssi ja kva-lifikaatio. Tutkielmassa löydettiin tilastollisesti merkitsevä ja voimakas yhteys osallistujien opintouran, eli peruskoulun, lukion ja opettajankoulutuslaitoksen, ja rytmisen osaamisen välillä. Rytminen osaaminen puolestaan oli voimakkaassa yhteydessä osallistujien koettuun pätevyyteen opettaa rytmiikkaan liittyviä sisältöjä, mutta yhteys rytmisen osaamisen ja koetun kvalifikaation välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Osallistujien suhde musiikkiin oli voimakkaassa yhteydessä heidän musiikillisen taustansa, rytmitehtä-vien tulosten ja musiikin opettamiseen liittyvien ajatusten kanssa.fi
dc.format.extent130
dc.language.isofi
dc.titleLuokanopettajaopiskelijoiden rytmisen osaaminen yhteys musiikilliseen taustaan ja ajatuksiin musiikin opettamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106223970
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysokvalifikaatiot
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysorytmiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record