Show simple item record

dc.contributor.advisorJunttila, Juha
dc.contributor.advisorMeriläinen, Jari-Mikko
dc.contributor.authorSalo, Anna
dc.date.accessioned2021-06-18T07:22:22Z
dc.date.available2021-06-18T07:22:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76690
dc.description.abstractLuottamus luottoluokittajien kykyyn arvioida pankkien vakavaraisuutta mureni finanssikriisin jälkeen. Pankkeja, joita oli arvioitu vakavaraisiksi ja vähäriskisiksi toimijoiksi kaatui tai ne joutuivat turvautumaan erilaisiin tukipaketteihin toimintansa jatkamiseksi. Epäjohdonmukaisuus pankeille asetettujen luottoluokitusten ja todellisen vakavaraisuuden välillä asetti luottoluokittajat kritiikin kohteeksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää taloudellisia indikaattoreita ja muita ominaisuuksia, jotka vaikuttavat pankin luottoluokitukseen. Tutkimus pyrkii luomaan kokonaiskuvan luottoluokituksen muodostamiseen liittyvistä prosesseista keskittyen luottotappiovarausten vaikutukseen. Luottotappiot vähentävät pankin pääomaa, joka on yleisesti luottoluokittajien keskuudessa tärkein tekijä luottoluokitusta muodostettaessa. Tästä syystä voidaan olettaa, että luottotappioiden ja luottoluokituksen välillä on yhteys. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa tämän yhteyden laajuutta. Tämä pro gradu -tutkielma hyödyntää empiiristä tutkimusta käyttäen Länsi-Euroopan pankkien taseen ja tuloslaskelman tunnuslukuja. Tutkimuksessa hyödynnetään luotto-luokittajan Fitch Ratings -luottoluokituksia. Tarkoituksena on selvittää, mitä muutoksia luottoluokituksessa tapahtuu, kun pankki kärsii luottotappioita. Luottotappioiden mittaamisessa hyödynnetään pankkien asettamia luottotappiovarauksia, jotka auttavat hahmottamaan mahdolliset tulevat tai jo toteutuneet luottotappiot. Tulosten mukaan luottotappiovarausten ja luottoluokituksen välillä on negatiivinen yhteys. Tämä yhteys ei kuitenkaan ole lineaarinen, sillä vaikutuksen laajuus on riippuvainen luottotappiovarausten määrästä. Joissakin tapauksissa vaikutus on positiivinen. Tämä tutkimus antaa syvempää tietoa luottotappiovarausten optimointiin sekä pankkien sääntelyn vaikutuksiin luottoluokituksen muodostamiseen ja käytäntöihin liittyen. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa tarkempi käsitys indikaattoreista, jotka vaikuttavat pankkien luottoluokituksen muutoksiin keskittyen luottotappiovarausten vaikutuksiin sekä antaa vakaa perusta jatkotutkimukselle.fi
dc.description.abstractThe validity of credit rating formation in banking sector gained attention after the global financial crisis in 2007. Some banks that were financially sound and low-risk according to their credit rating were forced to rely on government bailout or even faced bankruptcy. The credit rating agencies and their rating policies received a lot of criticism due to incoherence between the credit rating and bank’s actual financial condition. This study aims to examine the financial indicators and other related features that have an influence on the bank’s credit rating. While the aim is to provide general view of the credit rating formation process, the study concentrates on the impact of loan loss provisions on the credit rating. Credit losses diminish the bank equity which is considered as the most noteworthy indicator in credit rating process by the rating agencies. Therefore, clarifying the extent of the connection between the loan loss provisions and credit rating is important. This thesis conducts the empirical study by utilizing banking data from Western European banks. In addition to the banking data, the credit ratings that are examined in this study are obtained from Fitch Ratings’ data base. The aim of this research is to examine the changes in credit rating when bank faces credit losses. In order to capture the credit losses on a yearly basis, the study utilizes loan loss provision variable to reflect the probable or already executed loan defaults. The findings show that there is a connection between the loan loss provisions and changes in credit rating, however, the effect is not always linear. The magnitude of the influence on the credit rating depends on the level of loan loss provisions. Even though the correlation between these two variables is usu-ally negative, in some cases the influence of loan loss provisions is positive instead. Furthermore, in these circumstances the loan loss provision is beneficial to the bank’s credit rating. This study improves knowledge in optimization of loan loss provisions and influence of banking regulation on credit formation processes and policies. It allows an insight to indicators that have an effect on bank credit ratings in Western Europe and provides a basis for subsequent research.en
dc.format.extent80
dc.language.isoen
dc.subject.otherloan loss provision
dc.subject.otherbanking regulation
dc.subject.otherluottotappiovaraus
dc.subject.otherpankkisääntely
dc.titleThe connection between bank credit ratings and loan loss provisions in Western European banking sector
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183886
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysopankit
dc.subject.ysoluottotappiot
dc.subject.ysoluottoluokitukset
dc.subject.ysobanks (monetary institutions)
dc.subject.ysocredit losses
dc.subject.ysocredit ratings


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record