Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.authorLaamanen, Hanna-Leena
dc.date.accessioned2021-06-18T06:30:49Z
dc.date.available2021-06-18T06:30:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76674
dc.description.abstractOlen tehnyt tutkimuksen musiikkiluokkien vaikutuksesta koulun toimintakulttuuriin lukuvuoden 2020–2021 aikana. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus musiikkiluokkatoiminnasta Savonlinnan Talvisalon koulun Heikinpohjan yksikössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten musiikkiluokat vaikuttavat koulun toimintakulttuuriin, tarkemmin ottaen, miten musiikkiluokat näkyvät ja vaikuttavat koulun toiminta- ja juhlakulttuurissa. Käsittelen tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä musiikinopetusta, musiikkiluokkien historiaa ja nykypäivää sekä musiikkiluokkalaisia koskevia tutkimuksia ja asiakirjoja toimintakulttuuriin, arvoihin sekä tapa- ja juhlakulttuuriin liittyvien tutkimusten rinnalla. Tapaustutkimuksen luonteeseen viitaten painotan teoreettisessa viitekehyksessä Savonlinnan musiikkiluokkien historiaa ja nykypäivää. Toteutin tutkimuksen, koska musiikkiluokkien vaikutusta koulun toimintakulttuuriin on tutkittu vähän. Halusin tutkimuksen myötä herättää keskustelua musiikin ja musiikkiluokkien positiivisista vaikutuksista niin yksilön kuin yhteisön tasolla, ja luoda samalla uutta tietoa musiikkiluokista osana koulun toimintakulttuuria. Haastattelin tutkimuksen empiirisessä osassa Talvisalon koulun Heikinpohjan yksikön apulaisrehtoria teemahaastattelua käyttäen. Toteutin tutkimuksessa konstruktivistista lähestymistapaa tutkimalla apulaisrehtorin käsityksiä ja mielipidettä koulun toimintakulttuurista, arvoista, tapa- ja juhlakulttuurista sekä musiikkiluokkalaisista osana koulun toimintakulttuuria. Toteutin aineiston analyysin sisällönanalyysillä ja vertasin tuloksia teoreettiseen viitekehykseen. Tuloksista kävi ilmi, että musiikkiluokilla on positiivisia vaikutuksia koulun toimintakulttuuriin. Musiikkiluokkatoiminnan myötä taito- ja taideaineiden sekä musiikin ja luovuuden arvostus on noussut koko tutkimuskoulussa, ja musiikkiluokat ovat nostaneet koko koulun profiilia. Koulun juhlien tason on koettu nousseen ja musiikkiesitysten heijastevaikutusten myötä myös muiden oppilaiden kiinnostus musiikin oppimista ja soittamista kohtaan on kasvanut. Musiikinopettajalla nähtiin olevan suuri merkitys oppilaiden esiintymiskokemusten ja - tilaisuuksien syntymiselle. Näen myöhemmän tutkimuksen haasteena tutkimuksen laajentamista eri musiikkiluokkakoulujen toimintakulttuureja vertailevaksi, jolloin voisin luoda ehdotuksia musiikkiluokkakoulujen toimintamalleiksi.fi
dc.format.extent62
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermusiikkiluokkalainen
dc.subject.otherjuhlakulttuuri
dc.titleMusiikkiluokka osana koulun toimintakulttuuria : tapaustutkimus Savonlinnan musiikkiluokista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106183871
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysomusiikkiluokat
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysotoimintakulttuuri
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record