Show simple item record

dc.contributor.authorAhtinen, Suvi
dc.date.accessioned2021-06-17T06:41:49Z
dc.date.available2021-06-17T06:41:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76624
dc.description.abstractRasva-aineenvaihdunnassa rasva-aineet kulkeutuvat kudoksiin ja soluihin. Rasva-aineenvaihduntaa kuvaavat erityisesti veressä liikkuvat lipoproteiinit, jotka sisältävät erilaisin tiheyksin rasva-aineita. Näiden kemiallista koostumusta on mahdollista tutkia paastoverinäytteiden seerumista NMR -spektroskopialla. Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten eri vuodenajat sekä liikunta-aktiivisuus vaikuttivat rasva-aineenvaihduntaan ja lepoverenpaineeseen. Aineistona käytettiin vuosina 2011–2012 kerättyä InPACT -projektin osa-aineistoa, joka koostui yli 50 prosenttia työajastaan istuvien jyväskyläläisten työntekijöiden (N=133) tiedoista. Samoilta tutkittavilta otettiin kolme eri paastoverinäytettä, joista kaksi otettiin eri vuodenaikoina; syksyllä, talvella tai keväällä. Aineiston analysointiin käytettiin kolmea logistista sekamallia, joissa erilaiset rasva-aineenvaihduntaa kuvaavat muuttujat sekä lepoverenpaine olivat selittäjinä. Lisäksi lipoproteiinien konsentraatioiden tarkasteluun sovellettiin pääkomponenttianalyysiä ennen sekamallinnusta. Liikunta-aktiivisuutta kuvaavat muuttujat jaettiin kiihtyvyysmittarin ja liikuntapäiväkirjan avulla kevyeksi sekä keskitehoiseksi ja raskaaksi liikunnaksi. Tutkittavat jaettiin paljon ja vähän liikkuviin ensimmäisen kvartiilin perusteella, jolloin vähän liikkuvat liikkuivat kevyellä intensiteetillä vähemmän kuin 342 minuuttia per 16 tuntia ja keskitehoisesti ja raskaasti vähän liikkuvat vähemmän kuin 20 minuuttia per 16 tuntia, kun taas paljon liikkuvat liikkuivat näitä minuuttimääriä enemmän. Vuodenaikojen välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa rasva-aineenvaihdunnassa tai lepoverenpaineessa. Vertaillessa vähän ja paljon keskitehoisesti ja raskaasti liikkuvia, havaittiin erittäin matalan tiheyden lipoproteiinien keskimääräisen ympärysmitan olevan pienempi yhdessä mittauspisteessä ja korkean tiheyden lipoproteiinien keskimääräisen ympärysmitan olevan suurempi paljon liikkuvilla verrattaessa vähän liikkuviin. Tästä voidaan päätellä tehokkaamman liikunnan vaikuttavan positiivisesti rasva-aineenvaihduntaan. Sen sijaan paljon kevyttä aktiivisuutta kerryttävillä liikkujilla ei havaittu muutoksia rasva-aineenvaihdunnassa, mutta heillä voitiin todeta diastolisen verenpaineen kasvua yhdessä mittauspisteessä verrattaessa inaktiivisiin. Lisäksi paljon liikkuvilla todettiin systolisen verenpaineen laskua yhdessä mittauspisteessä verrattaessa vähän liikkuviin, joka on positiivinen vaikutus verenkiertoelimistön toimintaan. Pääkomponenttianalyysin ja sekamallinnuksen tuloksista voitiin päätellä erityisesti pienten erittäin matalan tiheyden lipoproteiinien konsentraation suurenemista ja erittäin suurten korkean tiheyden lipoproteiinien konsentraation pienenemistä yhdessä mittauspisteessä verrattaessa paljon keskitehoisesti ja raskaasti liikkuvia vähän liikkuviin. Tuloksista ei voida kuitenkaan tehdä luotettavia päätelmiä liittyen rasva-aineenvaihdunnan toimintaan, koska ne ovat ristiriidassa aikaisempiin aineenvaihduntaa koskeviin tuloksiin.fi
dc.format.extent57
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherInPACT
dc.titleVuodenaikojen ja liikunnan vaikutukset rasva-aineenvaihduntaan ja lepoverenpaineeseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106173822
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysolipoproteiinit
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysovuodenajat
dc.subject.ysorasva-aineenvaihdunta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record