Show simple item record

dc.contributor.advisorKyppö, Jorma
dc.contributor.authorMikkonen, Miika
dc.date.accessioned2021-06-16T11:13:11Z
dc.date.available2021-06-16T11:13:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76597
dc.description.abstractViime vuosina kestävä kehitys ja kaupungin älyllistäminen ovat olleet merkittävässä roolissa kaupunkikehityksestä. Tämän takia älykaupunkihankkeiden määrä on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana. Älykaupunki perustuu informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen kaupungin eri osa-alueilla. Yksi näistä osa-alueista on infrastruktuuri. Älykäs infrastruktuuri on olennaisessa osassa kaupunkikehitystä ja kaupungin älyllistämisessä sillä älykkään infrastruktuurin pohjalta voidaan kaupunkiympäristöstä luoda tehokkaampi, turvallisempi, miellyttävämpi sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukainen. Voidaan siis sanoa, että älykäs infrastruktuuri toimii älykaupungin selkärankana. Tämä kandidaatintutkielma keskittyy selventämään mitä on älykäs infrastruktuuri, miten älykästä infrastruktuurihanketta voi arvioida, mitä teknologioita sen toteuttamisessa voidaan hyödyntää sekä minkälaisia älykkäitä infrastruktuuriratkaisuja kaupungin infrastruktuuriin on mahdollista toteuttaa. Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka lähteinä on pääasiassa käytetty ajankohtaisia ja aiheeseen liittyviä tieteellisiä artikkeleita ja raportteja. Tutkielma pyrkii vastaamaan ensiksi tutkimuskysymyksiin: ”Mitä älykäs infrastruktuuri on?”, ”Millä teknologioilla älykäs infrastruktuuri mahdollistetaan?”, jonka jälkeen vastataan kysymykseen ”Minkälaisia älykkäitä infrastruktuuriratkaisuja voidaan toteuttaa. Tässä tutkielmassa tutkitaan, minkälaisia makrotason teknologioita voidaan hyödyntää älykkään infrastruktuurin toteuttamisessa sekä miten nämä teknologiat liittyvät erinäisiin älykkäisiin infrastruktuuriratkaisuihin. Tutkielman tarkoituksena ei ole opastaa miten älykäs infrastruktuurijärjestelmä toteutetaan vaan esittää teknologiat, joiden avulla toteuttaminen on mahdollista.fi
dc.description.abstractIn recent years, sustainable development and the intellectualization of the city have played a significant role in urban development. As a result, the number of smart city projects has increased over the last decade. The smart city is based on the utilization of intelligent information and communication technology in different parts of the city. One of these areas is infrastructure. Smart infrastructure is an integral part of urban development and in the intellectualization of the city, smart infrastructure can be used to make the urban environment more efficient, safer, more pleasant and in line with the principles of sustainable development. It can be said that smart infrastructure serves as the backbone of a smart city. This bachelor's thesis focuses on clarifying what smart infrastructure is, how a smart infrastructure project can be evaluated, what technologies can be utilized in its implementation, and what smart infrastructure solutions can be implemented. This paper is a systematic literature review and the sources used in this paper are the most relevant scientific articles and reports. The pa-per seeks to answer the following research questions: “What kind of smart infra-structure solutions can be implemented?”, “What is smart infrastructure?”, “What technologies enable smart infrastructure?”. This paper examines what kind of macro-level technologies can be utilized in the implementation of smart infrastructure and how these technologies are related to various smart infrastructure solutions. The purpose of this paper is not to guide how a smart infrastructure system is implemented, but to present the technologies that make implementation possible.en
dc.format.extent39
dc.language.isofi
dc.subject.otherälykäs infrastruktuuri
dc.subject.otherälykäs kaupunki
dc.titleÄlykäs infrastruktuuri : käyttö & teknologiat
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106163796
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoesineiden internet
dc.subject.ysoinfrastruktuurit
dc.subject.ysoälytekniikka
dc.subject.ysoälytalot
dc.subject.ysopilvipalvelut
dc.subject.ysokaupungit
dc.subject.ysobig data


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record