Show simple item record

dc.contributor.advisorPirinen, Hanna
dc.contributor.authorLaine, Henna-Rosa
dc.contributor.authorLoppi, Sara
dc.date.accessioned2021-06-14T10:09:20Z
dc.date.available2021-06-14T10:09:20Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76492
dc.description.abstractMonimuototutkielmani koostuu Samaan aikaan Jyväskylässä -nimisestä kulttuurikierroksesta (tehty yhdessä Sara Lopin kanssa) sekä kirjallisesta osuudesta (tehty itsenäisesti). Tutkielman tavoitteena on luoda kattava yleiskuva Jyväskylän 1930-luvun kulttuurillisesta ja kuvataiteellisesta elämästä. Kulttuurikierrosprojekti on osa laajempaa Uponnut kaupunki -produktiota, jossa saatetaan Heikki Suolahden keskeneräiseksi jäänyt balettisävellys valmiiksi. Kulttuuri-kierroksen tarkoituksena on tuottaa taustatietoa produktion käyttöön. Samalla kulttuurikierros toimii johdatuksena Uponneeseen kaupunkiin, jonka ensi-ilta järjestetään Jyväskylässä syksyllä 2021. Kulttuurikierros tarkastelee laaja-alaisesti Jyväskylän kulttuurielämää kymmenen eri teeman kautta. Tut-kielmani kirjallinen osuus puolestaan pureutuu syvällisemmin kaupungin taide-elämään. Pyrin selvittä-mään, millaista taiteellista toimintaa kaupungissa järjestettiin 1930-luvulla ja ketkä siihen vaikuttivat. Sa-malla kartoitetaan Jyväskylän taide-elämän rakentumista neljän eri teeman kautta: taideseurat, taiteilijat ja taidenäyttelyt, taidekauppa sekä taidekeskustelu ja -kritiikki. Muun kulttuurillisen toiminnan lisääntyessä kaupungin taide-elämässä tapahtui hiipumista sotien välisenä aikana. Yhtenä keskeisenä tehtävänäni on selvittää syitä ilmiölle. Tutkimusmateriaalini koostuu pääasiassa sanomalehtiaineistosta, mutta tukena on myös käytetty Jyväsky-lästä ja paikallisista taiteilijoista tehtyjä tutkimuksia. Tutkimusmenetelminä käytän historian tutkimusta sekä Dickien institutionaalista taideteoriaa yhdessä Beckerin taidemaailma-käsityksen ja Bourdieun kent-täteorian kanssa. Teen myös havainnollistavaa vertailevaa tutkimusta. Institutionaalisen taideteorian kannalta lähes kaikki merkittävät taidejärjestelmän osaset puuttuivat Jyväs-kylästä. Osittain ilmiön syynä olivat yhteiskunnallisesti vaikeat olot, mutta myös taiteellista toimintaa organisoivan elimen puuttuminen kaupungista. Silti Jyväskylän taide-elämä ei kokonaan hiipunut. Taide-elämä pyöri muutaman yksittäisen taiteilijan varassa, mutta kaupungin asema Keski-Suomen kulttuurilli-sena keskuksena sekä kaupungin kansallisesti tunnetut taiteilijat houkuttelivat kaupunkiin myös vierailevia taiteilijoita. Jyväskylän eristäytyneisyys Helsingistä auttoi taiteilijoita luomaan omanlaisensa taiteellisen tyylin ja sitä kautta kaupunkiin syntyi jopa eräänlainen ”keskisuomalainen maalauskoulukunta”.fi
dc.format.extent145
dc.language.isofi
dc.subject.other1930-luku
dc.subject.otherKeski-Suomen Taideseura
dc.subject.othertaidemaailma
dc.subject.otherUponnut kaupunki
dc.subject.otherJonas Heiska
dc.subject.otherUrho Lehtinen
dc.subject.otherCarl Bengts
dc.subject.otherFeliks Ojanen
dc.titleJyväskylän kulttuuri- ja taide-elämän järjestäytyminen 1930-luvulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106143695
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidehistoriafi
dc.contributor.oppiaineArt Historyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi310
dc.subject.ysotaiteilijat
dc.subject.ysokuvataide
dc.subject.ysotaide-elämä
dc.subject.ysotaideyhdistykset
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.subject.ysokulttuurielämä
dc.subject.ysokaupungit
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysokulttuurihistoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record