Show simple item record

dc.contributor.authorAaltonen, Viola
dc.date.accessioned2021-06-08T09:43:56Z
dc.date.available2021-06-08T09:43:56Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76332
dc.description.abstractKuurojen vanhempien kuulevat lapset, codat (engl. Children of Deaf Adults), ovat omaksuneet lapsuudessaan viittomakieltä ja puhuttua kieltä simultaanisti. Codat ovat kasvaneet vähemmistökielen ja enemmistökielen ympäröimänä. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää kielisosiologisista ja sosiolingvistisistä lähtökohdista sitä, millaisia kielellisiä asenteita coda-aikuisilla on lapsuudessaan omaksumiaan kieliä, suomen kieltä ja suomalaista viittomakieltä kohtaan aikuisiällä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. Millaisia kielellisiä asenteita coda-aikuisilla on suomea ja suomalaista viittomakieltä kohtaan? 2. Millaisia coda-aikuisten kielelliset asenteet suomea ja suomalaista viittomakieltä kohtaan ovat suhteessa toisiinsa? Aineiston keräsin helmikuussa 2021 Webropol-kyselylomakkeella täysi-ikäisiltä coda-aikuisilta Facebookin ryhmissä codafinland ja Kuurojen vanhempien kuulevat lapset. Kyselyyn vastasi 46 henkilöä. Kyselyssä kysyttiin 26 kysymystä, joista tämän tutkimuksen yhteydessä hyödynnän kahden kysymyksen tuottamaa aineistoa. Aineiston analyysin toteutin laadullisen sisällönanalyysin luokittelun ja teemoittelun menetelmin. Analyysin ohjaavana mallina olen käyttänyt asenteiden kolmiosaista komponenttimallia. Luokittelin aineiston ensin kieliä koskeviin käsityksiin ja tunteisiin, joiden perusteella teemoittelin vastaukset käsitysten osalta kielen esteettisyyden, monipuolisuuden, vaikeuden, harvinaisuuden, ainutlaatuisuuden ja hyödyllisyyden teemoihin. Tunteita kuvastavat teemat ovat tärkeys, ylpeys, rakkaus, kiinnostavuus, erityisyys ja kieli rikkautena. Tutkimuksessa selvisi, että asenteet molempia kieliä kohtaan ovat hyvin positiivisia. Molemmista kielistä käytettiin lukumäärällisesti enemmän tunneilmauksia kuin kieltä kuvailevia ilmauksia. Suomen kielestä käytettiin enemmän kieltä kuvailevia ilmauksia kuin suomalaisesta viittomakielestä. Suomalaisesta viittomakielestä käytettiin puolestaan enemmän tunneilmauksia kuin suomen kielestä. Molempien kielten osalta kielen kiinnostavuus osoittautui laajimmaksi teemaksi. Tutkimus tarjoaa perustan coda-aikuisten kielellisten asenteiden ja kieli-identiteettien tutkimiseen laajemmin ja syväluotaavammin.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofi
dc.subject.othercoda
dc.subject.otherkielelliset asenteet
dc.title”Toinen rakkaista äidinkielistäni” : coda-aikuisten kielelliset asenteet suomen kieltä ja suomalaista viittomakieltä kohtaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202106083546
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysoviittomakieli
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysososiolingvistiikka
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysoviittomakieliset
dc.subject.ysosuomalainen viittomakieli
dc.subject.ysovähemmistökielet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record